18. oktober 2015

Dagpenge: Slut med dagpengesmæk til arbejdsløse der tager småjob

Dagpengekommissionen har nu offentliggjort sin rapport med en række konkrete forslag til, hvordan fremtidens dagpengesystem kan se ud.
Rapporten blev bestilt af den tidligere SR-regering. Forslagene måtte som udgangspunkt ikke gøre dagpengesystemet dyrere. Det bud har kommissionen fulgt.

-    Det ser ud til at være en enig kommission, der står bag forslaget, og dermed er der lagt op til, at vi kan få et bredt politisk forlig om dagpenge, og det har området brug for, siger KS-formand Per Lindegaard Hjorth.
Han er tilfreds med, at der lægges op til, at man fremover kan få credit for at tage et mindre job, og at man dermed har mulighed for at forlænge dagpengeperioden med op til et år.

-    Nu håber jeg så, at man fra politisk hold vil tage hånd om de selvstændige, freelancerne og dem med atypisk beskæftigelse, så det ikke kun er lønmodtagere, der kan få forlænget dagpengeperioden ved at tage mindre jobs, siger Per Lindegaard Hjorth.

-    Prisen for muligheden for forlængelse af dagpengeperioden er så, at man reducerer ydelserne for de ledige og for dimittenderne. Efter offentliggørelsen af rapporten er der startet et politisk slagsmål, hvor nogle partier vil reducere satsen yderligere og andre vil afskaffe dimittendsatsen helt. Begge dele vil efter min mening være uklogt, fordi man kommer til at skubbe de nyuddannede over på kontanthjælp i stedet for at lade dem være en del af den danske model og det vil være med til at udhule hele dagpengesystemet. Jeg tror ikke man skaber man skaber flere arbejdspladser ved at erstatte dagpenge med kontanthjælp. Jeg synes også det er beklageligt, at poltikkerne går imod en enig kommission.

- Desuden er det fortsat et alt for stort antal, der vil falde ud af systemet. Tilsammen er disse ting en for høj pris at betale. Problemet er, at kommissionen har haft det som en bunden opgave, at det ikke må koste mere. Den opgave har kommissionen løst. Men jeg mener, at det vil være nødvendigt at tilføre området flere midler, så vi får et system, der reelt yder den sikkerhed, som man har brug for, hvis man mister sit job. Især i tider, hvor det er vanskeligt at skaffe sig et nyt job, er det nødvendigt, at systemet yder en sådan sikkerhed, siger formanden.

FAKTA: Det foreslår Dagpengekommissionen
Dagpengekommissionens anbefalinger til, hvordan dagpengesystemet kan forbedres:
* Genoptjening. Ledige skal opnå retten til at forlænge dagpengeperioden fra to til maksimalt tre år, hvis de arbejder undervejs. Én dags arbejde giver ret til to dages ekstra dagpenge.
* Beregning af dagpengesatsen. Ledige, der under dagpengeperioden tager job til en lavere løn end deres oprindelige, skal ikke have nedjusteret deres dagpengesats.
* Forbrug af dagpengeret. Klippekortsystemet ændres, så der bliver én til én overensstemmelse mellem det antal dage, man har arbejdet under dagpengeperioden, og antallet af dage eller timer, man har tilbage.
* Karensdage. Der indføres to dage uden dagpenge hvert kvartal. Man slipper for karensdage, hvis man arbejder mindst en uge om måneden i den foregående periode.
* Dimittender. Nyuddannedes dagpengesats sættes ned fra nu 82 til 78 procent af den maksimale dagpengesats.
* Supplerende dagpenge. Man skal løbende via fuldtidsarbejde kunne genoptjene retten til supplerende dagpenge. En måneds fuldtidsarbejde giver ret til to måneders supplerende dagpenge.
* Tilknytningskrav. Hvis man over en otteårig periode har modtaget fire fulde års dagpenge, bliver dagpengeperioden forkortet med én måned.
* G-dage. Reglerne for arbejdsgiveres betaling af godtgørelsespenge som bidrag til dagpengene skærpes, så arbejdsgivere skal betale de første to dage. I dag er kravet tre dage, men det gælder ikke for kortere ansættelser.
* Modernisering. Dagpenge skal gøres op på månedsbasis i stedet for på ugebasis, og systemet skal gennem øget brug af registre gøres mere gennemskueligt og tilgængeligt for alle parter.
Kilde: Dagpengekommissionens rapport og dr.dk

Ingen fleksibilitet uden tryghed
Læs debatindlæg fra 9 fagforeningsformænd, heriblandt KS-formand Per Lindegaard Hjorth fra Jyllands-Posten i dag