8. november 2017

DA: Fuld lønkompensation for afskaffelse af betalt frokost

Dansk Arbejdsgiverforening anerkender, at den betalte spisepause er en rettighed, som der skal kompenseres for ved en overenskomstforhandling, hvis man ønsker den afskaffet.

 Politiken har i denne uge bragt en historie om den betalte frokostpause for offentligt ansatte på baggrund af en analyse, som Dansk Arbejdsgiverforening har fået DREAM-gruppen til at udarbejde for dem.

DA ønsker at skrue arbejdstiden op for offentligt ansatte for dermed at kunne øge arbejdsudbuddet med 45.000 fuldtidsstillinger. Det skal ske ved at afskaffe medarbejdernes betalte spisepause mod fuld lønkompensation, hvormed arbejdstiden sættes op til 39,5 timer om ugen.

DA’s analyse tager således afsæt i fuld lønkompensation, hvis den betalte spisepause aftales væk. Og det er fuldstændig i tråd med holdningen i CFU, der består af Akademikerne, Lærernes Centralorganisation, CO10 og OAO-Stat og dermed repræsenterer 180.000 ansatte i staten. Her mener man entydigt, at Finansministeriet ikke bare kan fjerne den betalte spisepause, da den er en del af den samlede pakke for statens ansatte. Den er en integreret del af overenskomstgrundlaget på det offentlige område.

CFU vil gerne kvittere for, at DA anerkender, at den betalte spisepause er en rettighed, som der skal kompenseres for ved en overenskomstforhandling, hvis man ønsker den afskaffet.

DA viser, at de private arbejdsgivere har den rette forståelse af den danske model, hvor man ikke bare ensidigt kan pille ved arbejdstiden.

Det står i skærende kontrast til Finansministeriet, som benægter, at retten til den betalte frokost er en integreret del af overenskomstgrundlaget. Hermed forsøger Finansministeriet at øge arbejdstiden for statens ansatte med 2,5 timer om ugen uden forhandling og tilsvarende lønstigning. Dette er naturligvis fuldstændig uacceptabelt og et angreb på den danske model.