20. januar 2016

Corporate communication i et tværfagligt perspektiv

BOG: Paraplybegrebet corporate communication dækker over virksomhedens samlede kommunikationsaktiviteter i forhold til dens eksterne og interne interessenter. Ny bog ser på det i et tværfagligt perspektiv.

I det strategiske og praktiske arbejde med corporate communication ligger muligheden for at danne og fastholde billedet af den unikke og troværdige virksomhed. Fokus er på en stringent og sammenhængende kommunikation af identitet og værdier i dialog med omverdenen.
I den nye bog om corporate communication er der kapitler om blandt andet Storytelling og corporate communication, Heltefiguren i corporate communication, Marketing, PR og corporate communiacation, CSR, effektmålinger og det strategiske perspektiv.

Corporate Communication – i et tværfagligt perspektiv
Redaktion Birgitte Norlyk
Hans Reitzels Forlag
152 sider
250 kroner