16. juni 2020

Corona-nyt

/files/assets/news/coronavirus-credits.jpg

Der er nyt om åbning af offentlige arbejdspladser øst for Storebælt, feriepenge, lønkompensationsordningen, ordningen for selvstændige og dagpenge og sygedagpenge. Læs om det hele her.

Åbning af offentlige arbejdspladser øst for Storebælt
Alle offentligt ansatte øst for Storebælt kan nu også komme på arbejde. Anbefalingen er dog fortsat, at der i videst muligt omfang skal arbejdes hjemme eller med forskudte mødetider, så den præcise genåbning afhænger af den enkelte institutions planlægning. Man skal derfor følge ledelsens retningslinjer.

Fra den seneste politiske aftale vil vi her særligt gøre opmærksom på disse emner:

Feriepenge
Udbetaling af indefrosne feriemidler: Det har I sikkert alle sammen læst om! Hvornår og hvordan det mere konkret kommer til at ske, må vi vente med at se.
Hvis du er på SU eller er ledig, vil du få udbetalt 1.000 kr.

Lønkompensationsordningen
Der sker nu en gradvis udfasning af den midlertidige lønkompensationsordning. Den er forlænget til og med 29. august. Der stilles krav om afvikling af tilbageværende ferie – dog maksimalt 15 feriedage. Kravet om afholdelse af feriedage gælder alene, hvis du har optjent feriedagene efter ferieloven. Hvis du ikke har det – så må arbejdsgiver betale for dagene. Kontakt KS, hvis du er i tvivl.

Ordningen for selvstændige
Kompensationsordningerne for selvstændige, freelancere, kombinatører med videre forlænges til og med den 8. august. Ordningerne ophører herefter endeligt. Selvstændige får mulighed for at få ret til dagpenge uden 12 måneders forudgående a-kassemedlemskab. Selvstændige i tvangslukkede erhverv får mulighed for at opnå ret til dagpenge, uden at virksomheden skal ophøre.

Dagpenge og sygedagpenge
Den midlertidige suspendering af anciennitetstællingen i dagpengesystemet forlænges med yderligere to måneder. Lediges dagpengeanciennitet sættes således på pause frem til og med den 31. august 2020. Suspenderingen ophører herefter endeligt. Bemærk endelig at forpligtelsen til at søge job gælder.
Den midlertidige forlængelse af retten til sygedagpenge udfases, ved at ordningen forlænges med tre måneder. Ingen sygedagpengemodtagere overgår til jobafklaringsforløb til og med 30. september. Ordningen ophører herefter endeligt.

Edit page