2. september 2020

Corona: Ny trepartsaftale skal forebygge fyringer

/files/assets/news/dele-credits.jpg

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har landet en trepartsaftale, der skal hjælpe både medarbejdere og virksomheder i forbindelse med, at lønkompensation er udløbet.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er blevet enige om en ny midlertidig arbejdsfordelingsordning på det private arbejdsmarked som et supplement til den eksisterende.

Den nye midlertidige ordning vil blive udmøntet hurtigst muligt og vil gælde indtil den 31. december 2020 og kan løbe ind i 2021 med en maksimal varighed på 4 måneder.

Hovedelementer i aftalen er blandt andet:

  • Den maksimale dagpengesats for personer i den nye ordning forhøjes til 143,50 kr. i timen – svarende til 23.000 kr. for en fuldtidsledig. Dette beløb er i dag 19.083,- kr.

  • Man forbruger ikke af sin dagpengeperiode, når man er på arbejdsfordeling.

  • Den nye ordning vil gælde alle medarbejdere på hele det private arbejdsmarked, såvel det overenskomstdækkede område som det ikke-overenskomstdækkede område.

  • Den enkelte medarbejder kan beslutte ikke at ville være omfattet af ordningen. Virksomheden kan så beslutte, om de vil afskedige den pågældende medarbejder.

Hvis man bliver præsenteret for et ønske fra sin arbejdsgiver om at indgå i en arbejdsfordeling, har man i denne midlertidige ordning 24 timer på en hverdag til at tage stilling til, om man vil indgå i ordningen.
Bliver du derfor mødt med et sådant ønske fra din arbejdsgiver anbefaler vi, at du straks kontakter KS  (indsæt link).

For de fortsat restriktionsramte virksomheder, kulturliv og idræt er regeringen og en række af Folketingets partier blevet enige om, at lønkompensationsordningen fortsætter indtil forbud mod for eksempel at holde åbent ophæves.
Kompensationsordninger for selvstændige med videre videreføres i perioden 1. september til og med 31. oktober 2020, ligesom der også kan være mulighed for (fortsat) lempeligere adgang til dagpenge.

Sygedagpenge
Perioden for den midlertidige forlængelse af retten til sygedagpenge udvides med en måned, så ingen sygedagpengemodtagere overgår til jobafklaringsforløb til og med den 31. oktober 2020.

Vil du vide mere om ordningerne – om du kan være omfattet – så kontakt KS her

Edit page