1. december 2020

Corona kan påvirke din skat i både 2020 og 2021

/files/assets/news/cortnet-corlew-credits.jpg

Hvis du har arbejdet mere hjemme i år, og du plejer at få befordringsgodtgørelse, skal du ændre din forskudsopgørelse, for du kan ikke få fradrag de dage, hvor du ikke har været på arbejde. Også andre ting kan påvirke dine fradrag og dermed din skat, både i år og næste år, så det er en god ide at tjekke det.

Corona har ændret meget. Mange arbejder hjemme, nogen er på arbejdsfordeling, nogen er gået ned i tid/løn og andre er blevet sagt op.  Det vil naturligt alt sammen påvirke indkomst og skatteforhold – muligvis både i 2020 og i 2021.

Det kan således være en særlig god idé i år at få tjekket om oplysningerne på din forskudsopgørelse er korrekte. 
Særlig din indkomst og dit eventuelle befordringsfradrag bør du tjekke. 
Har du været hjemsendt eller har du arbejdet hjemme i 2020, vil du ikke kunne få befordringsgodtgørelse for disse dage. Skal du også arbejde hjemme i 2021, skal du huske at ændre antallet af rejsedage. Du får kun transportfradrag mellem hjem og arbejde, hvis du rent faktisk har transporteret dig frem og tilbage. 
Hvis din indtægt har eller vil ændre sig – er det naturligvis også fornuftigt at få korrigeret forskudsopgørelsen. 
Din forskudsopgørelse for indkomståret 2021 er nu tilgængelig på skat.dk.


Nye satser for befordringsfradrag og kørselsgodtgørelse

Satserne ændres hvert år pr. 1. januar – således også pr. 1. januar 2021.

Befordringsfradraget er det skattefradrag, du får, hvis du har over 24 km. transport mellem hjem og arbejde (i alt – dvs. over 12 km. hver vej). Denne sats er pr. 1. januar 2021 1,90 kr. pr. kilometer. Det er 6 øre mindre pr. kilometer end i 2020.

Bemærk, at hvis du har meget lang transport, bliver fradraget mindre og der er andre satser, hvis du bor i en yderkommune eller på en lille ø, eller hvis du cykler. Læs mere her

Kørselsgodtgørelse er penge, du får fra din arbejdsgiver, når du benytter egen bil i forbindelse med dit arbejde, men altså ikke til og fra arbejde. Det er penge, hvor SKAT hvert år fastsætter, hvor meget du højst må få skattefrit. Også disse satser falder i 2021:
• Kørsel til og med 20.000 km./år er den maksimale sats 3,44 kr. pr. kilometer. Det er 8 øre mindre end i 2020.
• Kørsel over 20.000 km./år er den maksimale sats 1,90 kr. pr. kilometer. Det er 6 øre mindre end i 2020.

Bemærk, at der også er en (i øvrigt uændret) sats, hvis du cykler. Læs mere her.


Når satsen ændrer sig fra år til år, er det ikke mindst fordi de benzinpriser, Skatterådet lægger til grund, ændrer sig.

Edit page