27. oktober 2015

CBS lukker tysk, fransk og spansk

CBS ønsker at omprioritere optaget på deres uddannelser. Direktionen har derfor besluttet at lukke tysk, fransk og spansk-linjerne på Interkulturel Markedskommunikation (IMK) og Europæisk Business (EUB) samt japansk på Asia Studies Programme (ASP).
Baggrunden for at lukke netop disse uddannelseslinjer er blandt andet, at der de seneste år har været en vigende og lav søgning til dem. Desuden vil CBS i 2016-budgettet afsætte midler til at investere i at udvikle forretningsområder, som kan generere nye indtægter samt tiltag, der kan gøre CBS mere effektiv.

KS-formand Per Lindegaard Hjorth undrer sig over beslutningen:

-    Det er ikke mere end et par år siden, bestyrelsen besluttede at fastholde sproguddannelserne på CBS. Nu har de så ændret mening og det synes jeg er uklogt. Danmark mister viden og konkurrencekraft uden sproglige kompetencer. Beslutningen øger behovet for at genoptage diskussionen om en dansk strategi for fremmedsprog. Vi har jo ikke en overordnet strategi for, hvordan vi skal opfylde behovene for sprogkompetencer fremadrettet her i landet, siger formanden.
Beslutningen på CBS betyder, at der ikke optages flere studerende på linjerne fra 2016, men at allerede optagne studerende kan gøre deres uddannelse færdige.