17. august 2016

CBS lægger to kommunikationsinstitutter sammen

Institut for Interkulturel Kommunikation og Ledelse (IKL) og Department of International Business Communication (IBC) på CBS bliver slået sammen til ét.

Et nyt IKL-IBC-institut (et nyt navn er endnu ikke fundet) på CBS vil komme til at være et fundament til udvikling af de allerede eksisterende synergier mellem IKL og IBC. Samtidig skal institutterne arbejde videre med de mange muligheder i krydsfeltet mellem erhvervs- og ledelsesstudier, humaniora og den bredere samfundsvidenskab.

Det skriver cbs.dk i forbindelse med offentliggørelsen af nyheden om, at de to institutter Institut for Interkulturel Kommunikation og Ledelse (IKL) og Department of International Business Communication (IBC) lægges sammen.

Beslutningen er til dels en konsekvens af ændringer i de studerendes efterspørgsel og uddannelsernes udvikling, der inden for de seneste år har ændret IBC's akademiske profil og undervisningsopgave markant. Derudover er det en naturlig konsekvens af den fortsatte strategiske omstrukturering af IBC i en retning, der delvist overlapper med IKL’s.

Der eksisterer allerede synergier imellem IBC og IKL inden for organisationskommunikation og interkulturelle studier. Potentielle synergier findes fx inden for interkulturel markedsføring, samt forbruger- og adfærdsstudier. Medarbejderne skal være med til at afdække yderligere synergier og skabe det nye instituts identitet.

Det nye institut kommer til at ligge i Dalgas Have, som er den eneste bygning, der kan huse, hvad der bliver CBS’ største institut. Sammenlægningen vil ske gradvist fra nu og til foråret 2017, og de to institutledere Dorte Salskov-Iversen og Alex Klinge vil sammen stå i spidsen for aktiviteterne. Sideløbende med processen vil CBS opslå stillingen som institutleder for det nye institut. Den nye institutleder tager formelt over i foråret 2017, ligesom den fysiske sammenlægning finder sted i løbet af foråret.