4. marts 2020

Brug din forretningsforståelse i din jobsøgning

/files/assets/news/forretning-credits.jpg

Hvis du tænker dig ind i den virksomhed, du søger job i og kender dens forretning, branche og øvrige kontekst, kan du meget bedre vise, hvordan du kan bidrage til at skabe værdi.

Hvad enten du søger job uopfordret eller opfordret skal du tænke dig ind i virksomhedens forretning og kontekst. Det vil hjælpe dig til at tydeliggøre, hvor du kan bidrage og skabe værdi. Dine arbejdsopgaver i et kommende job indgår i en større sammenhæng og vil være forskellige alt efter, hvilken arbejdsplads, organisationstype og branche, virksomheden tilhører.  KS karriereafdeling kommer her med et par gode råd om, hvad du skal fokusere på i din researchfase.

Kend virksomheden
Start med at kigge på den specifikke virksomhed.  Du skal være klar over, hvad der kendetegner lige netop den virksomhed, du søger job i, sammenlignet med andre i samme branche. Du skal derfor se nærmere på organisationens eller virksomhedens strategi og markedsposition. For eksempel sælger Magasin, Føtex og den lokale second-hand alle sammen tøj, men de har hver deres kundegruppe, brand og markedsføring

Forstå organisationstypen
Søger du en kommunikationsstilling i henholdsvis en lille privat IT-start-up eller i KMD, vil det være to meget forskellige stillinger, selvom der er et overlap mellem dine opgaver. Udover at researche på den konkrete arbejdsplads, skal du derfor forholde dig til branchen generelt, samt virksomhedstypen.  Undersøg fællestræk, som virksomhederne har i branchen. Hvilket produkt/værdi skaber virksomheden? Hvem køber eller bruger produktet/værdien? Hvordan ser værdikæden ud? Lige fra idé til udvikling af produktet/værdien, til produktionen til brugeren eller kunden.

Kend branchen
Tager du udgangspunkt i for eksempel KL eller MS betyder det, at du skal have styr på de grundlæggende præmisser for en interesseorganisation, dens stakeholderlandskab og samspillet mellem embedsværket og de politisk valgte.

Kig på de begreber, der bliver brugt i branchen og de strukturer, der regulerer virksomheden, eller især den offentlige institution. Undersøg også branchens aktører, stakeholders og interessenter. Vil du arbejde i uddannelsesverdenen, må du sætte dig ind i, at de spænder fra nationale og internationale forskningssamarbejder, til studerende og partnerskaber med industrien. Og at området, til dels, er politisk styret. Kig på produkterne, og hvad der er in for tiden. Er du interesseret i kulturbranchen, må du få styr på produkttyper, som kan være alt fra events til e-bøger. Du må også sætte dig ind i produktudviklingen, hvor det digitale får mere plads, for eksempel med streaming, lyd- og e-bøger. Kig også på afledte produkter, som fx forfattereksponering på instagram eller pop-op koncerter i forbindelse med en albumlancering.

Som den kommunikatør, du er, falder sidste skridt dig nok naturligt. Her skal du nemlig kigge på branchens kunder og andre aftagere. Er det andre virksomheder, borgere, læsere, brugere, medlemmer? Og hvad adskiller dem og kendetegner dem.
 
Hvis du ikke ved, hvor du skal starte, kan du finde viden om branche, virksomhed, produkt og kunder ved at søge på brancheforeninger. Kig på deres hjemmesider efter deres strategi, vision, forretningsområder og pressemeddelelser. Finkæm LinkedIn, søg på ansatte i branchen og virksomhedssiderne. Bedst af alt: Tal med dem, du kender, der sidder ude i virksomhederne. Tal med dem om, hvordan de arbejder med deres værdisæt i hverdagen. Kender du ikke nogen, så er det jo en oplagt mulighed til at lære nogle nye at kende. Fin en relevant medarbejder og kontakt denne gennem Linkedin. Brug også medierne og tilmeld dig nyhedsbreve og følg relevante nøglepersoner på de medier, hvor de er aktive.  Det kan måske virke uoverskueligt at gå i gang med, men det gode er, at du kan blive ved med at bruge din research. Har du et ønske om at arbejde i kulturbranchen eller inden for uddannelsesområdet, kan du bruge det meste af din research, når du henvender dig til en ny virksomhed. Du står også rigtig godt, når du skal til jobsamtale og ikke mindst,  når du starter i jobbet.

Edit page