23. januar 2017

Betalte fridage: Juraen har talt, nu venter vi på den gode arbejdsgiveradfærd

En voldgiftssag har afgjort, at det var i orden, at SKAT ensidigt opsagde en række betalte fridage – 24. og 31. december og Grundlovsdag. Sagen har ikke bare betydning for de ansatte i SKAT, men også ansatte på det tidligere Indenrigs- og Socialministeriums område, hvor man også har opsagt betalte fridage.

KS’ formand, Per Lindegaard Hjorth tager kendelsen til efterretning, men han er ærgerlig over, at vi har tabt sagen.

”Medarbejderne har set fridagene som et gode og som en del af deres samlede ansættelsesvilkår på lige fod med for eksempel ferie. Og det kan man ikke fortænke dem i, for de har altid haft fridagene. Når man pludselig opsiger dagene uden forudgående forhandling eller kompensation, så forringer man vilkårene og dermed også vurderingen af, hvor attraktivt det er at være ansat i for eksempel SKAT. Så simpelt er det. Derfor er det også tosset, at man agerer på den måde, man har gjort. For jeg går da ud fra, at man gerne vil have attraktive arbejdspladser og motiverede, fleksible og effektive medarbejdere, siger han.”

Kendelsen skal naturligvis nærstuderes. Derfor er det endnu for tidligt at vurdere de nøjagtige konsekvenser af den. Men KS’ formand frygter, at andre statslige arbejdsgivere følger trop og også vil opsige fridagene, selvom han håber på det modsatte

”Vi synes, at vi ser et mønster i de statslige arbejdsgiveres adfærd, som gør, at jeg frygter, at denne ulykke breder sig. Opsigelsen egner sig perfekt til at putte ind i et regneark, hvor man med et pennestrøg kan indkassere en besparelse. I regnearket, vel at mærke. I virkeligheden tvivler jeg på, at der er meget besparelse i opsigelsen. Derfor håber jeg også, at ledelserne på de enkelte arbejdspladser godt kan se, at en anden tilgang er mere befordrende for et godt samarbejde, effektive medarbejdere og gode arbejdspladser”.

Den tabte voldgiftssag bliver en del af optakten til overenskomstforhandlingerne i staten til næste år. Forhandlinger, som i forvejen er belastet af et dårligt klima parterne imellem.