5. januar 2016

Bedre dækning for de samme penge

Der er godt nyt fra PFA om pensionsordningen for offentligt ansatte, som vil få en bedre dækning end hidtil, hvis de mister deres erhvervsevne.

Langt de fleste offentligt ansatte KS’ere har deres pensionsordning i PFA. Og med virkning fra 1. februar 2016 er der gode nyheder. Fra denne dato forbedres en af dækningerne i pensionsordningen. Det vil – heldigvis – kun berøre de ganske få, men for dem er der stor forskel.

Og hold fast: Nu bliver det teknisk (og magter du ikke at læse dét, så spring ned til bunden af denne notits og tilmeld dig et af vores arrangementer, hvor du får det hele fortalt):
Hvis man er syg og mister sit job, kan man få penge fra sin pensionsordning. Den såkaldte erhvervsevnetabsdækning. Det betyder, at man – medmindre man har valgt en anden dækning – får 50 % af sin hidtidige løn. Er man på sygedagpenge, kommer pengene fra PFA oveni. Men bliver man placeret i et såkaldt ressourceforløb, bliver pengene fra PFA modregnet i pengene fra det offentlige (ressourceforløbsydelsen). For langt de fleste vil det betyde, at man slet ikke får nogen penge fra det offentlige. Med andre ord et (yderligere) indtægtstab på et tidspunkt, hvor man har det hårdt nok i forvejen.

Dét bliver der rettet op på med den nye dækning i pensionsordningen fra PFA. Dækningen går i korthed ud på, at mens man er i et ressourceforløb, er erhvervsevnetabsdækningen fra PFA altid svarende til 80 % af lønnen – dog maksimalt i 3 år. Med andre ord bliver der kompenseret for modregningen i ressourceforløbsydelsen.

Samtidig med at dækningen forbedres, ændres der i omkostningerne i pensionsordningen. Omkostningerne til service og rådgivning samt udbetalinger i tilfælde af dødsfald falder, mens omkostningerne til dækning ved kritisk sygdom og erhvervsevnetab stiger. Samlet set er der dog tale om, at omkostningerne falder lidt. Og KS har just indgået en aftale med PFA om, at omkostningerne ikke kan stige de næste 3 år.

Var ovenstående lidt svært tilgængeligt? Så få både dét og en masse andet vigtigt om pension serveret og gennemgået på et af vores Pension Live møder – i øvrigt sammen med en sandwich.
Meld dig til her:
København, mandag den 25. januar 2016
Kolding, den 25. februar 2016
Aarhus, tirsdag den 8. marts 2016
Odense, torsdag den 28. april