17. maj 2016

Arbejdsskadesag blev dyrere end nødvendigt

Et KS-medlem var ikke klar over, at hun kunne få hjælp af KS i forbindelse med en arbejdsskadesag og kom derfor til at hyre en dyr advokat. KS kunne have hjulpet hele vejen og det er en del af kontingentet.

For nylig kom et KS-medlem ud for en arbejdsskade og kontaktede en advokat for at få hjælp med sagen. Lidt henne i forløbet kontaktede medlemmet så KS for at få hjælp i forbindelse med vurderingen af erhvervsevnetabet og dermed hvad medlemmet kunne have fået i løn. Først på det tidspunkt blev medlemmet opmærksom på, at hun kunne have sparet pengene til advokaten. KS kan nemlig hjælpe i sådan en sag.
Nu er det ikke sikkert, at medlemmet er den eneste, der ikke ved hvad KS kan gøre ved arbejdsskadesager, så her får du vores socialrådgiver Marianne Gissels beskrivelse af, hvad og hvordan KS hjælper:

Som udgangspunkt har en arbejdsgiver pligt til at anmelde en arbejdsskade, og det samme gælder for privatpraktiserende læger. Det sker dog ikke altid. Man kan derfor selv anmelde en arbejdsskade og det samme kan fagforeninger.  
KS kan hjælpe med anmeldelse og undervejs i sagen, hvor der ofte er mange papirer og udtalelser fra læger og arbejdsskadestyrelsen, som man skal forholde sig til, og som derfor kan være svære at overskue.

KS kan også rådgive i forhold til de afgørelser som ankestyrelsen træffer i forhold til at vurdere om en sag bør ankes. Her kigger vi på tidligere afgørelser og eventuelle domme på området. Det er selvfølgelig altid op til medlemmet, om de ønsker at anke en sag, men vi kan måske sige noget om hvilke forventninger, man kan have til udfaldet af en anke. Vi ved eksempelvis at det er meget svært at få anerkendt museskader. Arbejdsskadestyrelsen skriver selv, at der er videnskabelige lægelige undersøgelser på området, der viser, at der er begrænset eller utilstrækkelig dokumentation for, at musearbejde fører til skader i nakke, skulder, arm eller hånd, og at disse kun anerkendes i ganske særlige tilfælde.

Vi hjælper også med selve ankesagen. Og endelig kan vi hjælpe i situationer, hvor et medlem overvejer at få genoptaget en sag. Det kan for eksempel være i forbindelse med fastsættelse af méngrad, hvor et medlem som følge af en arbejdsskade får tilkendt et fleksjob, men hvor det efter nogle år viser sig, at man ikke kan arbejde og man derfor får tilkendt førtidspension.

Kort sagt så kan man få sparring, rådgivning og hjælp i hele processen.