24. august 2016

(Arbejds)skade under DHL stafet

I disse uger deltager tusindvis af virksomheder med deres medarbejdere i DHL stafetten rundt omkring i hele landet. Mange løber ”for” deres arbejdsplads, men er det en arbejdsskade, hvis du kommer til skade under løbet?

Retten har fastlagt, at det er en arbejdsskade, hvis du kommer til skade under DHL Stafetten, men der er en række kriterier, der skal være opfyldt for at det anerkendes og hver sag vil blive konkret vurderet.
Ankestyrelsen har tidligere sagt nej til at det er en arbejdsskade, hvis man får en skade under løbet, men en medarbejder, der fik skaden og fik afslag fra Ankestyrelsen, lagde sag an ved de civile domstole og fik medhold. Det var en arbejdsskade, sagde retten.

Ankestyrelsen valgte at tage dommen til efterretning, men skriver (lakonisk), at den generelle praksis ikke er ændret af den grund.
Det vil sige, at hver en sag på dette område, vil blive konkret vurderet.  Dommen vil indgå som ”fortolkningsbidrag” i lignende sager.

Det der blandt andet bliver vurderet i en given situation er:
• Hvem arrangerer deltagelsen i løbet?
• Er det i arbejdstiden?
• Opfordrer arbejdsgiveren medarbejderne til at melde sig?
• Afholder arbejdsgiveren udgifterne?
• Har arbejdsgiveren en reklamemæssig værdi (logo på telt, tøj og lign.)
• Løber man ”for” virksomheden?

Disse spørgsmål er få ud af mange, der indgår i den samlede vurdering, men det giver et fingerpeg om, at de fleste nok vil anse deltagelsen i DHL stafetten som absolut virksomhedsrelateret.

Vi håber, at I KS medlemmer, der har gennemført løbet, er sluppet uden skader – og rigtig god tur til jer der skal løbe i København i næste uge. Pas på derude!