22. juni 2016

Arbejdsgiver rodede rundt i feriepengene

KS hjalp et medlem med at få styr på feriepengene, da medlemmets arbejdsgiver havde rodet godt rundt i dagene og feriebeløbet. Husk altid at få tjekket, at du får det rigtige beløb. KS hjælper gerne.

Medlemmet kontaktede KS i forbindelse med en opsigelse og i den forbindelse stod medlemmet også til at få afregnet feriepenge for ikke afholdt restferie i forrige ferieår, samt sommerferie i indeværende ferieår. Medlemmet havde nemlig været forhindret i at holde ferie.
-    Når du er feriehindret, har du ret til at få udbetalt ikke afholdt ferie, men det er vigtigt at regne beløbet efter, når du anmoder din arbejdsgiver om det. Værdien af ferie skal nemlig udregnes på baggrund af det optjente feriepengegrundlag, og det kan oftest været lidt af en jungle at finde rundt i, siger KS konsulent Lea Møller Jeppesen.
Det handler derfor om at tjekke den sidste lønseddel i optjeningsåret og på den finde dit feriepengegrundlag og så regne 12,5 % af dette. På den måde får du det samlede beløb, som så efterfølgende kan regnes ud på dage.
I denne sag kørte der mange beregninger frem og tilbage mellem arbejdsgiver og KS og til sidst lykkedes det at få arbejdsgiver til at indse, at KS’ beregninger var korrekte.


Hvordan er det nu lige det er med feriepenge ved jobskifte? Det får du svaret på her.
Det er måske lidt teknisk, men husk, at du altid kan kontakte KS, hvis der er noget du er i tvivl om.

Ferie med feriegodtgørelse
Hvis din arbejdsgiver under ansættelsen løbende har indbetalt feriegodtgørelse (12,5 procent), kan du se hvor mange feriepenge og antallet af feriedage du har til gode på feriepengeinfo.dk. (log ind med dit NemId).  
Du kan kontrollere om der er sket korrekt indberetning af dine feriepenge ved at se på dine lønsedler, hvor feriepengene løbende bliver opgjort.

Ferie med løn
Har du derimod ferie med løn skal din arbejdsgiver i forbindelse med din fratræden afregne ferie. Feriepenge for optjente og ikke-afholdte feriedage skal afregnes senest den 7. i den anden måned efter du er fratrådt.
Er du eksempelvis fratrådt i slutningen af maj, skal feriepengene være indbetalt senest den 7. juli samme år.
 Som hovedregel får du i forbindelse med din fratræden en feriepengeafregning, der ligner en lønseddel. Heraf fremgår det hvilke perioder, der afregnes for (optjeningsår), hvor mange dage der afregnes for og hvilket beløb der indbetales.
Du kan se hvor mange feriepenge og antallet af feriedage du har til gode på feriepengeinfo.dk. (log ind med dit NemId).  

Du kan kontrollere om der er sket korrekt indberetning ved at se på den samlede ferieberettigede løn for optjeningsåret
I det år du stopper finder du din sidste lønseddel for perioden. Heraf fremgår det typisk nederst på lønsedlen, hvor meget den ferieberettigede løn for året udgør. Du ganger så beløbet med 12,5 procent, hvorefter feriepengebeløbet før skat fremkommer.
I de forudgående år finder du den ferieberettigede løn på december lønsedlen. Den ferieberettigede løn ganger du så med 12,5 procent, hvoraf feriepengene før skat fremkommer. Har du ikke afviklet noget af den ferie som feriepengene vedrører, er det altså hele dette beløb som skal indbetales. Har du afviklet noget af ferien skal du tage det antal feriedage som er afholdt og dividere med 25. Derefter ganger du med feriepengene før skat.
KS hjælper dig gerne med at kontrollere om der er sket korrekt afregning af feriepenge.

Skal du afholde ferie inden feriepengene er indbetalt?
Hvis du skal afholde ferie umiddelbart efter du er stoppet med arbejdet og inden feriepengene er indbetalt, har du mulighed for at få dem udbetalt direkte fra din arbejdsgiver. Du kan alene få udbetalt feriepenge for det antal dage du skal afholde og din arbejdsgiver skal indbetale de resterende feriepenge på sædvanlig vis.

Hvad med feriefridage/6. ferieuge?
Hvordan og om der skal ske udbetaling af feriefridage afhænger af, hvilke betingelser din arbejdsgiver har sat op for håndteringen af disse feriedage. Feriefridage er nemlig ikke omfattet af ferieloven som ”de almindelige 5 ugers ferie”.
Du kan derfor se nærmere i din ansættelseskontrakt, personalehåndbog eller overenskomsten, hvis dit ansættelsesforhold er omfattet af en sådan.