24. august 2016

Arbejder du i en international virksomhed?

Så er der gode råd at hente i en ny bog, som har fokus på, hvordan man som medarbejder kommunikerer effektivt i de komplekse og dynamiske kontekster, som internationale virksomheder er.

Medarbejdere i internationale virksomheder skal kunne samarbejde på tværs af organisationer, ledelsesniveauer, lande, faglige baggrunde, kulturer og tidszoner, mens de jonglerer alskens medier for at nå vigtige strategiske mål.

Den nye bog ”Kommunikation i internationale virksomheder” går i dybden med en række af de vigtigste aspekter inden for interkulturel kommunikation og interaktion i internationale virksomheder og organisationer for at klæde læseren på til at forstå, hvad der kan ligge bag en replik på et videomøde, eller hvad der kan være de forretningsmæssige konsekvenser af en sætning i en e-mail. Med sit sprog- og kommunikationsvidenskabelige udgangspunkt er bogens omdrejningspunkt den daglige professionelle interaktion i internationale virksomheder. Medarbejdernes indbyrdes interaktion har afgørende betydning for virksomhedernes succes, udvikling og vækst.

Bogens emner strækker sig fra forretningsbreve, e-mails, ansigt til ansigt-møder og videomøder over formel og uformel interaktion, teamwork, knowledge management, organisatoriske rutiner og socialisering til indre branding, innovation og forandringskommunikation. Bogen trækker på den nyeste forskning og bygger på data, forfatterne har indsamlet i hele verden, og i bogen gives løbende eksempler fra kommunikativ praksis i lande som Argentina, Brasilien, Danmark, England, Indien, Kina, Tyskland, Ghana, Japan, Rusland, Sverige, Sydafrika, Tyrkiet, Ungarn og USA.

Målgruppen er studerende, der ønsker at dygtiggøre sig inden for international virksomhedskommunikation, såvel som professionelle medarbejdere, der ønsker ajourført viden og inspiration til effektive redskaber til at optimere deres daglige samarbejde i internationale virksomheder.

I et samarbejde mellem Centre for Interaction Research and Communication, Københavns Universitet, IDA, Kommunikationsforum, Kommunikation & Sprog og Samfundslitteratur.
afholdes en konference om bogen den 19. september.
Læs mere og tilmeld dig her

Kommunikation i internationale virksomheder
Redaktion Mie Femø Nielsen, Brian Due m.v.
Samfundslitteratur
Vejl. Pris 299,-
E-bog (E-pdf) 265,-
KS medlemmer får 20 pct rabat. Læs hvordan her