1. september 2022

Karriererådgiverens blog

Alle kan være gode til deres arbejde – uanset hvad en test siger

Tvivl aldrig på din faglighed, bare fordi en personlighedstest peger i en bestemt retning. Det er altid dig selv der ved bedst.

/files/assets/test.jpg
Foto Unsplash

Af Ask Lehrmann, karriererådgiver i KS

Jeg har desværre nogle gange snakket med medlemmer, som har haft dårlige erfaringer med en personlighedstest i forbindelse med rekruttering. ”Jeg blev indkaldt til en samtale som leder, men havde et indtryk af, at jeg blev fravalgt, fordi testen viste, at jeg ikke var ekstrovert nok” er jeg stødt på et par gange. ”Personlighedstesten viste, at jeg ikke er så god til at sætte ting i system, så jeg var ikke et godt match til rollen som projektleder” har jeg også mødt. Og flere andre varianter.

Og det synes jeg er meget synd. For hvis der er en ting man lærer, når man certificeres i analysen af langt de fleste personlighedstests, så er det dette: En test handler IKKE om dine kompetencer eller faglighed, men om hvilken adfærd, der ligger dig mest naturligt, og din intuitive måde at gå til en opgave på.

Kort sagt kan alle mennesker lære, og blive god til, alle typer opgaver. Man kan sagtens være lidt naturligt introvert, og stadig være en knalddygtig sælger. Man kan sagtens være naturligt ustruktureret, men en fremragende projektleder. Og man kan godt være det uden, som mange tror, at blive udkørt eller utilfreds.

Og der er endda et andet, lige så vigtigt modargument: At have et bestemt personlighedstræk kan faktisk være en styrke i stedet for en svaghed i mange roller, fordi en opgave kan løses på mange måder. Der er mange virksomheder som tror, at de bedste ledere er dominante, udadvendte og trives med at have kontrollen. Men mange af de dygtigste ledere, jeg har talt med blandt vores medlemmer, har været helt modsatte: Rolige mennesker, der prioriterer trygge rammer i teamet, uddeler opgaver systematisk, og som ikke har behov for at udvise dominans overfor deres medarbejdere. Der er også mange der tror, at man skal være indadvendt for at trives i en rolle med meget systematik, hvor et team måske netop kunne bruge en ekstrovert person til at skabe sammenhængskraft.

Forstå mig ret: Man kan sagtens bruge personlighedstests til meget godt på arbejdspladsen. De kan være et værktøj til at finde de områder af ens personlighed, som man gerne vil arbejde videre med. De kan være inspiration til at finde gejst, hvis man føler, at man ikke er et match med sin rolle i virksomheden. Og de kan bruges som hjælp til at sætte positive grænser, så man ikke tager roller, man ikke føler sig tryg ved.

Det vigtige er, at det altid skal være konstruktivt. De skal ikke bruges som en fodlænke, som et bevis for ting man ikke kan, eller som en konstant begrænsning i ens jobsøgning. Og de skal ikke bruges af arbejdsgivere til blankt at afvise kandidater, som ikke matcher præcis deres vision for en kandidat.

Så tvivl aldrig på din faglighed, bare fordi en personlighedstest peger i en bestemt retning. Det er altid dig selv der ved bedst. Hvis du støder på modstand eller tvivl i forbindelse en personlighedstest, så vær ikke nervøs for at beskrive hvorfor du tror, at din personlighed gør dig god til dit arbejde, og er en fordel og ikke en hæmsko. Så kan det være, at arbejdsgiverne også kan lære noget.

Edit page