2. maj 2018

Alle forlig kom i hus

Med de forlig, der er indgået for alle offentligt ansatte, kan vi afblæse de varslede konflikter og sende forhandlingsresultatet til afstemning blandt medlemmerne. Afstemningen vil blive sendt ud til de offentligt ansatte KS’ere medio maj.

Det sidste OK18-forlig kom på plads i weekenden og dermed er der forhandlede aftaler i både kommuner, regioner og stat.

 På alle tre områder lykkedes det at komme i mål med de faglige organisationers hovedkrav:
- lønstigninger som afspejler, at Danmark er i fremgang,
- en lønudvikling, som er parallel med lønudviklingen i det private
- en overenskomstsikring af den betalte spisepause.

Mens det statslige område i praksis i sin helhed ér endeligt afhandlet, udestod der forhandlinger i kommunerne og regionerne om anvendelse af Akademikernes organisationspulje på 0,3 % af Akademikernes lønsum på de respektive områder. Disse sidstnævnte forhandlinger blev afviklet i Regionerne i går, den 2. maj, og i kommunerne sker det i morgen, fredag den 4. maj.

Du finder en oversigt over resultaterne på kommunikationogsprog.dk

Først i næste uge kommer der en mere detaljeret gennemgang på hjemmesiden. Desuden vil der blive afholdt informationsmøder forskellige steder i landet. Hold øje med kalenderen.

Der er mange elementer i de indgåede forlig. Både positive – for eksempel at vi får hævet de første løntrin for bachelorerne i staten – og mindre positive – for eksempel at der ikke er indført bedre rammer for arbejdstiden.

”Det har været hårde og langvarige forhandlinger. Når det lykkedes at nå et forhandlingsresultat, som må betragtes som tilfredsstillende, skyldes det ikke mindst, at lønmodtagersiden har stået sammen i en udstrækning, man ikke har set før i den offentlige sektor. Under overskriften ’En løsning for alle’, bakkede de forskellige organisationer til det sidste op om, at alle skulle nå resultater, hvor hovedkravene blev imødekommet. Så alt i alt synes jeg, at der kun er grund til at være tilfreds.,” siger KS-formand Per Lindegaard Hjorth.

Han er også tilfreds med den opbakning der har været fra KS’erne i løbet af forhandlingerne. Det har de gjort ved at deltage i lokale demonstrationer og aktiviteter og ved at give deres mening til kende på sociale medier eller på anden måde.

”Det har været en vigtig brik i, at vi nu har landet et forhandlingsresultat. Det har nemlig vist, at vi i den offentlige sektor – blandt de ansatte og blandt organisationerne – har kunnet stå sammen for at nå fair resultater,” siger en tilfreds formand.

Først efter den 4. juni ved vi hvad resultatet bliver af urafstemningerne blandt alle offentligt ansatte. Resultatet må nemlig ikke offentliggøres før den dag.