28. april 2018

Alle forlig er i hus

Der er nu indgået forlig for alle offentligt ansatte. Vi kan afblæse de varslede konflikter og sende forhandlingsresultatet til afstemning blandt medlemmerne. Afstemningen vil formentlig finde sted medio maj.

Det sidste OK18-forlig er på plads og dermed er der forhandlede aftaler i både kommuner, regioner og stat.

På alle tre områder lykkedes det at komme i mål med de faglige organisationers hovedkrav:
- lønstigninger som afspejler, at Danmark er i fremgang,
- en lønudvikling, som er parallel med lønudviklingen i det private
- en overenskomstsikring af den betalte spisepause.

Der er mange andre elementer i de indgåede forlig. Både positive – for eksempel at vi får hævet de første løntrin for bachelorerne i staten – og mindre positive – for eksempel at der ikke er indført bedre rammer for arbejdstiden.

”Men alt i alt synes jeg, at der kun er grund til at være tilfreds. Vi vil i de nærmeste dage gennemgå forligsteksterne med henblik på at kunne informere dig og de andre KS’ere nærmere om indholdet. Dette bliver også oplægget til, at medlemmerne skal stemme om forhandlingsresultatet ved en urafstemning. Jeg kan ikke i dag komme med den nøjagtige dato for dette, men jeg regner med, at det bliver medio maj måned,” siger KS-formand Per Lindegaard Hjorth.

KS’ere har bakket op i løbet af forhandlingerne. Det har de gjort ved at deltage i lokale demonstrationer og aktiviteter og ved at give deres mening til kende på sociale medier eller på anden måde.

”Det har været en vigtig brik i, at vi nu har landet et forhandlingsresultat. Det har nemlig vist, at vi i den offentlige sektor – blandt de ansatte og blandt organisationerne – har kunnet stå sammen for at nå fair resultater. En løsning for alle,” siger en tilfreds formand.