Ændringer i PFA’s pensionsordninger på vej

/files/assets/news/towfiqu-barbhuiya-joqwsi9u_xm-unsplash.jpg
12. april 2023
Af Jacob Suhr

Har du pensionsordning i PFA? Så læs mere om ændringer pr. 1. maj. Og kom til gå-hjem møde om din pensionsordning.

KS har indgået en ny rammeaftale om pensionsordning med PFA, som blandt andet omfatter mange offentligt ansatte. Den nye ordning medfører både en række forbedringer, lavere omkostninger og højere priser for forsikringsdækninger.

Har du pensionsordning i PFA kan du se detaljerne på Mit PFA. Men du kan også få et hurtigt overblik her. Og hvis du hellere vil have en mundtlig gennemgang af pensionsordningen og have mulighed for at stille spørgsmål, så er der også mulighed for dét. Nemlig på gå-hjem møderne Pension Live, som vi holder i Aarhus, onsdag den 3. maj og København, onsdag den 13. september.

Helbredssikring

Den helbredssikring, som er en del af pensionsordningen i PFA for offentligt ansatte bliver blandt andet udvidet således, at den også dækker kroniske lidelser i bevægeapparatet. Noget vi desværre ved af erfaring rammer mange KS’ere. Dækningen kommer ud over de eksisterende, som du kan læse mere om her.

Kritisk sygdom

Dækning for Kritisk sygdom sikrer dig en engangsydelse, hvis du bliver ramt af en af en række nærmere definerede, alvorlige sygdomme. Disse bliver nu opdateret, så de er mere tidssvarende. Hvilke, der i dag er omfattet, kan du læse mere om her.

Fokus på forebyggelse

Pensionsordningen i PFA dækker dig med en række forsikringsdækninger også inden du går på pension. Men pensionsordningen har også et stærkt fokus på forebyggelse. Det gælder den nævnte Helbredssikring, men det er slet ikke det hele. Med din pensionsordning i PFA har du også adgang til:

• PFA Sundhedslinje, hvor du kan få telefonisk rådgivning og vejledning – både om problemstillinger i dit arbejdsliv og privatliv, som for eksempel omhandler stress, personlige kriser og livsstilsændringer. Du kan ringe på 7026 9970 mandag-torsdag 8.00-16.30 og fredag 8.00-16.00

• PFA EarlyCare, hvor du kan få hjælp og sparring fra social- og sundhedsfaglige specialister, hvis du er eller er i risiko for at blive helt eller delvist sygemeldt. Det kan for eksempel være, hvis du oplever stress eller symptomer på samme. Du kan læse mere om PFA EarlyCare her.

• Online læge, hvor du har adgang til lægefaglig rådgivning i tidsrummet 8.00-22.00 på hverdage og 8.00-18.00 i weekenden. Lægen kan for eksempel give rådgivning og behandling via telefonen og udstede og forny recepter. Du kan læse mere om Online Læge her.

Ændrede omkostninger

De forsikringsordninger, som er en del af din pensionsordning, stiger generelt i pris. Det gør de fordi skader og udbetalinger fra ordningerne er stigende. Samtidig med at det er et krav, at ordningerne skal hvile i sig selv. For delvist at kompensere for disse stigninger, sænkes såvel investerings- som administrationsomkostninger, og PFA yder et årligt tilskud til hver pensionsordning.

Ændringerne medfører ikke, at der skal indbetales mere, end der sker i dag. Men det påvirker det beløb, som afsættes til alderspensionsopsparingen.

Foto: Towfigu Barbhuly

Job og karriere

Skal vi arbejde mere eller skal vi arbejde smartere?

Vi skal ikke hylde at hente børn sent eller at arbejde til sent. Vi skal heller ikke hylde at hente tidligt. Det er ikke alle, der har mulighed for det. Vi skal derimod hylde et arbejdsmarked og en arbejdsplads, hvor der er plads til fleksibilitet og til at arbejde smartere.

KS

Socialdemokraterne har glemt noget vigtigt

I et åbent brev til fremtrædende socialdemokrater minder Akademikerne om de højtuddannedes bidrag til det danske samfund. ”Der er grund til at huske socialdemokraterne på den værdi, akademiske medarbejdere bidrager med, samt betydningen af et højt uddannelsesniveau og nem adgang til uddannelse i det danske samfund,” siger Cathrine Holm-Nielsen.

Kunstig intelligens

Fire roller: Her kan AI bidrage til intern kommunikation

Introduktionen af nye generative AI-værktøjer kan over tid ændre den interne kommunikation radikalt, mener Jonas Bladt Hansen (billedet), der er rådgiver i intern kommunikation. Han peger selv på fire forskellige roller, hvor AI kan gøre den interne kommunikation hurtigere, bedre og endda mere inkluderende.

Edit page