25. oktober 2017

Ændringer i KS forsikringsordning hos Tryg

I løbet af november vil de KS-medlemmer, der har tegnet forsikringer hos Tryg, modtage et brev om en række ændringer i forsikringsprodukterne.

Det er forskelligt, hvordan de ændringer som Tryg indfører i de forsikringer mange KS-medlemmer har tegnet hos Tryg. For nogle medlemmer vil det betyde, at priserne falder en smule, mens det for andre vil betyde små prisstigninger, men i forhandlingerne med Tryg er der lagt vægt på, at ændringerne for medlemmerne skal betyde så små prisstigninger som muligt. Eksempelvis omlægges børneulykkes-forsikringen, så den ikke længere tegnes som en fælles forsikring, men fremover skal tegnes pr. barn. Det vil for nogle medlemmer betyde billigere forsikringer, mens prisen for andre vil stige en smule, alt efter hvor mange børn, man har.

Et andet eksempel på en ændring er bilforsikringen, hvor medlemmerne vil opnå fri skade på blandt andet bilruder.

Hvordan forsikringerne for det enkelte medlem ændrer sig, vil Tryg oplyse om i personlige breve til samtlige berørte medlemmer i løbet af november.