24. juni 2015

7 tips til at give feedback til dine kolleger

1. Find den positive intention hos den, du giver feedback til. Alle de handlinger, du forholder dig til, udspringer af en positiv hensigt for modtager. Det kan i mange tilfælde bare være svært at forstå, præcis hvad hensigten har været. Det er vigtigt at anerkende den positive hensigt og vise, at du har forstået, at der ikke ligger en negativ intention bag.

2. Forvent modsat ikke, at den, der modtager din feedback, automatisk kan se din konstruktive hensigt. Kritik opfattes ofte som et angreb – bevidst eller ubevidst. Funktionen af feedback, kritik og ros er at skabe fremdrift, og bebrejdelser har ingen positiv funktion i et samarbejde. Gør klart, at dit ønske er at forbedre samarbejdet eller skabe en sundere dynamik.

3. Der er ingen objektive sandheder, når det drejer sig om samarbejder. Kritik og feedback er altid en subjektiv størrelse, og kommer an på din rolle i virksomheden og dit eget perspektiv på, hvordan samarbejdet bør fungere. Inddrag dig selv i feedbacken, og diskuter også din rolle i samarbejdet.

4. Lad ikke dine egne følelser styre din feedback. Folk, der kun giver feedback for selv at få afløb for frustration, eller for at få opfyldt et behov for anerkendelse, giver meget sjældent god feedback. Man må gerne have sine følelser med, men fokuser på det konstruktive og på dialogen. 

5. Overvej om din kritik er nødvendig. Tag en dyb indånding og vurder, om det er en kritik eller feedback, der reelt vil forbedre noget i samarbejdet, og hvilken løsning det er du leder efter. Ikke alle konflikter er positive eller nødvendige at tage, og mange ville over tid gå i sig selv.

6. Ros er dejligt at få og give, men ikke altid god feedback. Det kan være rart at få at vide, at man har gjort et godt stykke arbejde, men det er typisk ikke noget der ændrer særlig meget fremadrettet. Hvis ros skal fungere positivt, skal det kobles til anerkendelse: At du uddyber hvorfor at du er glad for at samarbejde med personen, eller hvorfor du synes vedkommende laver et godt produkt.

7. Negativ feedback KAN også være god feedback. Hvis du synes en kollega forstyrrer essentielle arbejdsprocesser, eller ikke passer ordentligt ind i teamet, kan det være en konflikt der er nødvendig at tage. Hold dog de andre relevante overvejelser i mente.