19. august 2015

6 trin til at håndtere et stressforløb

1. Find ud af om du er stresset. Ofte kan det være svært for en selv at finde ud af, om man rent faktisk er stresset, eller bare føler sig travl i en periode. Negativ stress opstår typisk, når man ikke længere føler man har kontrol over sin hverdag. Har du flere opgaver i hverdagen, end du føler du typisk kan overskue? Bruger du mere tid på at bekymre dig end tidligere, men føler du kan gøre mindre ved det? Bruger du mindre tid på venner og bekendte, end du har gjort før i tiden?

2. Find kilden til din stress. Selv om stress oftest skyldes mange relaterede faktorer, vil det typisk være bestemte ændringer der kan fremprovokere den negative stress. Det kan være en ændring på arbejdspladsen, i familielivet, eller bare en omlægning i ens rutine. Overvej hvad ændringer har betydet for dig, og hvorfor det har resulteret i en stressreaktion.

3. Find ud af hvordan stressen påvirker dig i din hverdag. Der er mange usunde men nemme måder at cope med stress på, som på langt sigt kan gøre mere skade end gavn, og de er vigtige at identificere. Sover du mindre end du plejer, drikker du mere kaffe, spiser du mere junkfood, eller bruger du mere tid foran TV eller computer? Påvirker det dit forhold til familie, venner eller kolleger?

4. Skab ro i din hverdag. Det første trin til bearbejdning er typisk at skabe mere tid og plads. Hvis muligt, så distancer dig i en kortere eller længere periode til kilden til din stress. Snak med venner, kolleger og ledelse om din situation, hvordan den påvirker dig, og hvad de kan gøre for at hjælpe. Læg en strategi, og definer de ændringer du ønsker at lave, og de kompromiser du er klar på at acceptere.

5. Arbejd med dine rutiner, og brug positive copingmekanismer. I stedet for at lade dig styre af din stress, er der mange redskaber at tage i brug for på positiv vis at skabe overskud. I alle tilfælde bør du sørge for at få mere søvn, få motion, og bruge mere tid sammen med venner og familie. Men afhængig af situationen, og typen af stress, er der mange andre ting man kan gøre. Det vigtigste er at følge sin plan, og skabe så meget plads som muligt i hverdagen.

6. Accepter, at det kan være en længere proces. Det er ikke sikkert at stress går over af sig selv, selv hvis du arbejder intensivt på at undgå stressfaktorer. Og typisk vil grundlaget for stressen ikke forsvinde, selv om man bliver bedre til at håndtere den. Accepter at det er en proces, som du vil skulle arbejde med i en periode, og at det ikke er alt du kan ændre på i dit liv. Men at du, ved at tage de rigtige skridt, kan få en bedre og mere tilfredsstillende hverdag.