12. juni 2016

5 ideer til mere innovativ formidling

Er du løbet tør for ideer til mødepræsentationen, undervisningen eller faciliteringen af fede processer? Studerende på KU udfordrer den måde, vi tænker tavler og flader på, og har undersøgt hvordan man skaber mere værdi i formidlingen.

”Professionelles brug af tavler og flader”. Sådan lød årets case for to forskningshold på Københavns Universitet.
De studerende har brugt hele foråret på dataindsamling inden for det forskningsmæssigt oversete område. Herefter har kreative hjerner taget over, og det har resulteret i innovative, understøttende og nytænkende redskaber til brug i professionelles praksis.
Disse redskaber blev præsenteret på Learn:Scape-konferencen på Københavns Universitet den 31. maj, hvor der deltog op mod 130 praktikere fra undervisningssektoren og erhvervslivet.

De studerende har fundet frem til fem innovative løsninger, som alle gentænker den traditionelle brug af tavler og flader. Værktøjerne præsenteres nedenfor, og de giver spændende og anderledes vinkler på allerede kendte lærings- og formidlingsformer.

1. Fysiske og digitale tavleformater
Tavleværdien skal tilbage! Tre fjerdedele af alle undervisere finder Smartboardet udfordrende og teknisk besværligt. Derfor skal to nye koncepter understøtte tavlen: SmartText og SmartDesk. Ved SmartText påsætter man en ekstra flade på selve Smartboardet, som man kan skrive direkte på. Ved SmartDesk involverer man eleverne ved, at der integreres digitale skærme med touch-funktioner i deres borde, således at de kan interagere med SmartBoardet på tavlen. Disse to løsninger hjælper til mere fleksibilitet, interaktion og dynamik i undervisningen.

2. Smartboard support
Værdien af Smartboards alene i Københavnsområdet beløber sig omkring 20 millioner kroner, og behovene for at lære dem at kende og faktisk at bruge dem værdifuldt i undervisningen er mange. Denne løsning kommer både tekniske problemer og manglende kendskab til boardet til undsætning: En support-app indeholdende hovedmenuer som ‘Opstart’, ‘Smart Notebook’ og ‘Tekniske problemer’. Desuden kan man ringe direkte til en it-kyndig, og app’en er opbygget i nemme og overskuelige trin.

3. Det innovative mødelokale
Er jeres mødelokaler altid bookede? Sidder i klemt og kunne godt bruge mere inspirerende rammer? Så er et mobilt mødelokale løsningen. I et samarbejde med DGI Storkøbenhavn er “Roll it” udviklet som fremtidens svar på et mødelokale, som er frigjort fra et fysisk lokale og altså bliver et mødelokale til lejligheden. Det giver plads til kreativitet og skaber optimale forhold for ideudvikling, fordi det er mobilt og altid er forsynet med redskaber og nødvendige møde-remedier.

4. Læring tættere på.dk
Hvis man har behov for særligt innovative og spændende undervisningsforløb, har denne designløsning fokus på, hvordan man kan integrere en 360 graders Cardboard-brille i undervisningen. Via apps på en smartphone tager brillen brugeren med ind i en anden dimension, hvor læring foregår på flere planer. De kan bruges i alle fag og skaber både engagement og deltagelse. Cardboard-brillen er udviklet af Khora, der laver briller og applikationer med et stort undervisningspotentiale.

5. Sjowroom
I indskolingen kan man sagtens kaste sig ud i alternative og legende læringsrum. Sjowroom er sådan et inspirerende og interaktivt rum, hvor man kan bruge legeredskaber, møbler og andre involverende redskaber for børn, der lige er startet i skolen. Her bruger man både vægge og gulv, og der er fokus på både den rumlige, kinæstetiske, auditive, visuelle og sociale læringsstil. I Sjowroom skabes derfor et univers med tværfagligt potentiale, bevægelse og læring.


Her byder undervisere på forskningskurserne, Mie Femø Nielsen og Ann Merrit Rikke Nielsen, salen velkommen. Foto: Michael René Nielsen.