6. juni 2018

5 bud på en forenkling og forbedring af arbejdsmiljøregler

De arbejdsmiljøregler vi har i dag skal forenkles og forbedres. Det mener KS og vi har 5 bud på bedre arbejdsmiljøregler på det sociale og organisatoriske område til beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen.

Det er bydende nødvendigt at reglerne inden for det sociale og organisatoriske arbejdsmiljø (som tidligere blev kaldt det psykiske arbejdsmiljø) bliver både forenklet - og ikke mindst forbedret.
 
Det mener KS og de øvrige organisationer i Akademikerne og de 5 bud er det, vi mener der kan være med til at sætte det psykiske arbejdsmiljø på dagsordenen på danske arbejdspladser– og denne gang med et håb om, at der vil komme handling bag de mange skåltaler.

Når medlemmerne af de akademiske organisationer bliver spurgt, hvad de mener, der er behov for, er det helt tydeligt, at de ønsker sig bedre regler i forhold til det sociale og organisatoriske arbejdsmiljø.

Akademikernes arbejdsmiljøundersøgelse med svar fra 28.000 akademikere viser, at akademikere med et rigtig godt psykisk arbejdsmiljø er op til 37 pct. mere produktive end akademikere, der har et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Beregninger viser, at akademikerne som gruppe vil kunne levere ekstra værdi, svarende til 10 mia. kr. årligt, hvis alle akademikere får et lidt bedre arbejdsmiljø end i dag.

5 fem forslag til bedre arbejdsmiljøregler:
-      Lederuddannelse i socialt og organisatorisk arbejdsmiljø
-      En særlig unge-APV samt en modernisering af APV’en
-      Alle arbejdsmiljørepræsentanter skal have særlig beskyttelse mod afskedigelse
-      Socialt og organisatorisk arbejdsmiljø skal være en del af den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse
-      Danmark skal have en bekendtgørelse om socialt og organisatorisk arbejdsmiljø – det betyder at vi ønsker, at der kommer en forskrift, der er bindende for arbejdsgiverne. Den tager udgangspunkt i arbejdsmiljøloven, men vil uddybe og anvise regler der SKAL følges af virksomhederne indenfor det sociale og organisatoriske arbejdsmiljø.

Læs mere om de 5 bud her