16. januar 2018

3.427 job flytter til nye byer

Så er det offentliggjort, hvilke statslige arbejdspladser der skal flytte væk fra hovedstadsområdet. KS står naturligvis til rådighed for alle de medlemmer, der bliver berørt.

’Vi håber på en bedre proces og bedre vilkår end sidst.’
Sådan siger KS-formand Per Lindegaard Hjorth kort og godt om udflytningen af mere end 3.000 statslige arbejdspladser.

Udflytningen kommer i denne omgang til at vedrøre 3.427 arbejdspladser. De største modtagere af arbejdspladserne er byer som Odense, Aarhus og Aalborg, men også mindre byer får nye arbejdspladser. For eksempel skal Dansk Sprognævn med 15 medarbejdere flytte til Bogense.
altinget.dk er der en grafik over de arbejdspladser, der flyttes, og hvor de flytter hen.

’KS betragter udflytningen som regeringens politiske projekt, som de må stå på mål for med hensyn til både omkostninger, proces og konsekvens for såvel de ansatte som den service og de ydelser, de statsligt ansatte kan yde borgerne. Vi havde fundet det hensigtsmæssigt, hvis man havde afventet en egentlig evaluering af den første bølge, før man igangsætter den næste. Der har været mange udfordringer, og vi afventer for eksempel, at Rigsrevisionen afgiver en beretning om udflytningen til Statsrevisorerne medio 2018. Det burde regeringen også gøre,’ siger han.

’Når dette er sagt, så er vi tilfredse med, at det helt op mod jul er lykkedes at indgå aftaler om for eksempel fastholdelsesbonus og midler til kompetenceudvikling/outplacement i forbindelse med udflytningen,’ siger formanden.

De berørte medarbejdere er blevet orienteret onsdag formiddag af deres respektive ledelser.
KS står naturligvis til rådighed med rådgivning og sparring til de medlemmer, som måtte blive ramt – uanset om man flytter med eller ej.