26. oktober 2016

3 hurtige pointer: Hvorfor er co-creation relevant for kommunikatører?

Co-creation er en proces, hvor udviklingen af nye initiativer eller produkter sker i fællesskab og i samskabelse mellem forskellige faggrupper, virksomheder, kunder, borgere og andre interessenter. Det kan lyde interessant på papiret, men hvad skaber det af reel værdi? Og hvorfor er det noget man som kommunikatør bør interessere sig for? Kommunikation og Sprogs faglige afdeling giver dig her 3 pointer om, hvorfor co-creation er særligt interessant for kommunikatører.

1. Det tillader en effektiv brug af nye digitale hjælpemidler
Moderne kommunikation er nærmest altid socialt. Om det foregår internt i virksomheden gennem en intranetløsning, gennem livestreaming, chatrum eller sociale medier, er man som kommunikatør ofte i tæt dialog med sine brugere, kunder eller kolleger. Det giver både nye muligheder, og kræver en genvurdering af envejskommunikationen. Effektiv co-creation tillader, at man kan udnytte den tætte kontakt gennem de nye medier til at udvikle på sin senere kommunikation.

2. For kommunikatører kan samskabelse internt på arbejdspladsen give nye faglige perspektiver
Mange kommunikatører oplever i løbet af deres arbejdsliv, at de kan føle sig distanceret fra kerneydelsen i virksomheden eller organisationen. Co-creation mellem kolleger og afdelinger, støttet op gennem de nye værktøjer, kan her være et fantastisk redskab til at skabe bedre forståelse. Kommunikatørerne kan trække på andre faggruppers erfaringer, så de på bedste vis kan formidle deres budskab. Andre ansatte og faggrupper kan modsat få en bedre forståelse for kommunikatørernes arbejde, og et indblik i hvordan de kan være en del af virksomhedens kommunikation. På den måde kan co-creation være med til at sikre et fælles formål for virksomheden.

3. Samarbejde kræver og skaber innovation
I mange virksomheder kan års tradition og procedure besværliggøre innovation, og gøre det svært at udvikle på kommunikationen. Co-creation kræver, at man tør lægge en del af ansvaret fra sig, og eksempelvis lade brugere selv være med til at forme kommunikationen. I bytte får man til gengæld helt nye perspektiver på kommunikationen, en anderledes kontakt til sin målgruppe, og en bedre forståelse for deres ønsker og behov. På den måde vil meget co-creation både nødvendiggøre og danne grobund for innovation og udvikling.

Læs også interviewet om co-creation med Dorthe Petersen, direktør i Meyers Madhus.

Du kan lære meget mere om co-creation på Kommunikation og Sprogs KS-dag, som finder sted i København d. 8 November. Læs mere på www.ksdagen.dk