11 gode spørgsmål til din jobsamtale

/files/assets/news/tim-link-1-credits.jpg

Her i landet anses en jobsamtale for det meste som en dialog, og derfor er det vigtigt at komme på banen selv også. Her i artiklen slår vi derfor ned på, hvilke spørgsmål, du kan tage med dig til en jobsamtale. 

Jobsamtalen er netop en samtale, hvor både arbejdstager og arbejdsgiver skal finde ud af om, der er et match. Derfor giver det også mening at begge parter stiller spørgsmål. Måske kommer du fra e job, hvor du har arbejder meget selvstændigt og savner samarbejde og sparring. Det kan jo så være vigtigt at fidne ud af til jobsamtalen. Det at have forberedt nogle spørgsmål bidrager i øvrigt til, at du fremstår velforberedt, proaktiv og interesseret i virksomheden. Tre dyder mange arbejdsgivere vil sætte pris på. Overordnet mener vi, at dine spørgsmål skal befinde sig på tre niveauer.

Selve stillingen, afdelingen og organisationen 
Det giver nok sig selv at have nogle spørgsmål til selve stillingen. Og det er også vigtigt for at finde ud af, om der er et match med dine kompetencer. Ligeledes kan det være vigtigt at spørge lidt ind til, hvordan de arbejder i afdelingen eller i teamet. Og sidst men ikke mindst, hvordan kulturen er i organisationen. Hvad lægger de vægt på og hvad sætter de pris på. 
De tre niveauer er repræsenteret i de spørgsmål, vi her vil foreslå jer at stille:

1. Hvordan vil en typisk arbejdsdag se ud I denne stilling? Hvordan prioriteres opgaverne?
Ofte vil man til en samtale gennemgå opgaverne i stillingen, men en gennemgang af en typisk arbejdsdag kan afsløre nogle af de arbejdsopgaver som kan være vigtige, men som der ikke lægges så meget vægt på. Du vil ofte kunne få ny relevant viden om prioriteringen af dine opgaver, hvis du spørger ind til de mere konkrete arbejdsgange.

2. Hvad er de vigtigste opgaver de første 3 måneder? Hvad er det vigtigste resultat at opnå indenfor det første år? Hvilke produkter/ydelser/projekter er mest aktuelle for den nye medarbejder?
Ved at fokusere på den første tid i ansættelsen, vil du tit kunne få et bedre indblik i, hvorfor du er blevet ansat, og hvad der er de vigtigste ’huller’ du skal udfylde. Det vil hjælpe dig både til jobsamtalen, men også i selve stillingen. Hvis du kan spørge mere detaljeret ind til konkrete projekter, signalerer du samtidig interesse for dem og deres produkter.

3. Hvad er de primære mål for virksomheden, og hvilken rolle spiller jeres team i at nå dem? 
Her viser du igen interesse for hele organisationen, og hvordan I som afdeling spiller ind i den værdi virksomheden yder. Her kan I også komme ind på, hvor tæt afdelingen er på ledelsen og beslutningerne.

4. Hvad er jeres største nylige succes, og hvad er jeres udfordringer?
Folk bliver altid glade over at tale om succeser – og vil også glædes over, at du spørger om det. Det fortæller også noget indirekte om, hvad de ser som mål og noget om deres kultur. Spørg kun om udfordringerne, hvis stemningen er til det. Det kan også være de selv kommer ind på det.

5. Hvordan er kulturen i afdelingen og den generelle arbejdspladskultur?
Der er en lang række praktiske spørgsmål det kan være en god idé at få på plads med det samme. Det er samtidig en god måde at få sporet sig ind på kulturen i virksomheden, og hvordan samarbejdet egentlig fungerer. Arbejder folk meget selvstændigt, eller er der en kultur, hvor man sparrer med hinanden. Er det en afslappet virksomhed, eller lægges der mere vægt på formalitet? Er der fælles morgenmad og fredagsbar, eller går folk mest hver til sit? Det viser både interesse for virksomheden som socialt samlingspunkt, og giver dig et indtryk af hvor godt du selv ville passe ind som medarbejder.

6. Hvad vil du beskrive som de vigtigste træk, man skal have for at være et godt kulturelt match? 
Det er en anden måde at spørge ind til kulturen i virksomheden. Her kan du muligvis komme mere i dybden, end hvis du spørger til virksomhedskulturen generelt. 

7. Hvad skal der til for, at min ansættelse bliver en succes? Hvordan vurderes resultater eller succes i virksomheden?
Det er et rigtig godt spørgsmål både i starten og i slutningen af en jobsamtale. Det åbner op for, at de kan uddybe ikke både arbejdsopgaver og formål, men også firmakulturen omkring feedback og resultater.

8. Hvilke udviklingsmuligheder er der for medarbejderne? 
Betyder det meget for dig at kunne udvikle dig i et job? Så er det et rigtig godt spørgsmål at stille. Både i forhold til efteruddannelsesmuligheder, men også ,om du kan udvide din stilling eller træde op ad karrierestigen efter nogle år. Det kan også vidne om, at du gerne vil blive i virksomheden i lang tid. Faldgruben kan være, at du kommer til at lyde som om, at stillingen er kedelig nu. Så tænk lige over din formulering.

9. Har du nogle betænkeligheder ved at ansætte mig? 
Ved at stille dette spørgsmål får du mulighed for at udradere tvivl de end måtte sidde med i forhold til, om du kan varetage stillingen. Det er et lige på kornet spørgsmål, og du skal selvfølgelig være klar på at svare tilbage. Det kan være en idé at give udtryk for, at du forstår tvivlen, men fortælle dem, hvorfor de ikke bør tvivle.

10. Hvad kan du bedst lide ved at arbejde her? 
Et mere uformelt spørgsmål som nok fungerer bedst som afslutning, men som gør det muligt både at få et indblik i arbejdskulturen og samtidig afslutte samtalen med et mere personligt præg, hvilket kan have værdi i sig selv. Det kan typisk stilles, hvis der er en kommende kollega med til samtalen. På den måde kommer du allerede i gang med at skabe en relation, som både er brugbar i forhold til at få jobbet, men bestemt også, når du har fået det. Spørgsmålet kan også sagtens stilles til en leder.

11. Hvordan ser processen ud herfra? Er der noget I mangler fra mig, eller noget materiale I kunne tænke jer, at jeg sender jer?
Det kan være rart for dig som jobsøgende at vide fra starten, hvor lange udsigterne er for processen. Skal du til en personlighedstest eller anden samtale? Hvor mange andre er blevet indkaldt? Hvor lang tid skal der gå, før du kan forvente at høre fra dem? Det signalerer samtidig, at du fortsat er interesseret i stillingen og ser frem til at høre fra dem.

Vil du læse noget mere generelt om, hvordan du forbereder dig til jobsamtalen, så læs med her