8. november 2021

10 spørgsmål DU skal stille virksomheden til jobsamtalen

/files/assets/externals/bill.jpg
Foto: Tim Gouw

01. marts 2018 

Jobsamtalen er ofte intimiderende: Du har typisk under en time til at beskrive, hvorfor netop du er den rigtige til at få stillingen i stedet for de mange andre kvalificerede ansøgere. Men jobsamtalen går begge veje og handler også om dig og dine krav. Det er vigtigt at du går derfra med den bedst mulige forståelse for virksomheden og stillingen. Derfor skal du stille spørgsmål og det giver samtidig et indtryk af, at du er velforberedt hjemmefra og nysgerrig på dem og deres fagområde. Kommunikation og Sprogs karriereafdeling giver dig her en række spørgsmål som du kan overveje at stille til jobsamtalen, særligt hvis de ikke selv kommer ind på områderne. 

1. Er det her en nyoprettet stilling, eller hvem sad tidligere i stillingen? Har stillingens indhold udviklet sig?
Det er et spørgsmål som kan lære dig flere ting. Det signalerer en interesse for dine konkrete opgaver, og for den funktion du kommer til at indtage. Det giver dig også en forståelse for virksomhedens nyeste behov, om der er mulighed for andre interne stillinger, eller om kravene har ændret sig i forhold til forgængeren i stillingen.

2. Hvordan vil en typisk arbejdsdag se ud I denne stilling? Hvordan prioriteres opgaverne?
Ofte vil man til en samtale gennemgå opgaverne i stillingen, men en gennemgang af en typisk arbejdsdag kan afsløre nogle af de arbejdsopgaver som kan være vigtige, men som der ikke lægges så meget vægt på. Du vil ofte kunne få ny relevant viden om prioriteringen af dine opgaver, hvis du spørger ind til de mere konkrete arbejdsgange.

3. Hvad er de vigtigste opgaver de første 3 måneder? Hvad er det vigtigste resultat at opnå indenfor det første år? Hvordan vil introforløbet være designet? Hvilke produkter/ydelser/projekter er mest aktuelle for den nye medarbejder?
Ved at fokusere på den første tid i ansættelsen, vil du tit kunne få et bedre indblik i, hvorfor du er blevet ansat og hvad der er de vigtigste ’huller’ du skal udfylde. Det vil hjælpe dig både til jobsamtalen, men også i selve stillingen, hvis du skulle være så heldig at få den. Hvis du kan spørge mere detaljeret ind til konkrete projekter, signalerer du samtidig interesse for dem og deres produkter.

4. Hvad nyder du/I mest ved at arbejde her? Hvad er den mest spændende eller kreative del af dit job?
Et mere uformelt spørgsmål som nok fungerer bedst som afslutning, men som gør det muligt både at få et indblik i arbejdskulturen og samtidig afslutte samtalen med et mere personligt præg, hvilket kan have værdi i sig selv.

5. Hvordan vil I beskrive virksomhedens kultur? Hvordan fungerer den interne kommunikation? Kan man arbejde hjemme? Laver kollegaerne fester eller events sammen?
Der er en lang række praktiske spørgsmål det kan være en god idé at få på plads med det samme. Det er samtidig en god måde at få sporet sig ind på kulturen i virksomheden, og hvordan samarbejdet egentlig fungerer. Er det en mere afslappet virksomhed, eller lægges der mere vægt på formalitet? Er der fælles morgenmad og fredagsbar, eller går folk mest hvert til sit? Det viser både interesse for virksomheden som socialt samlingspunkt, og giver dig et indtryk af hvor godt du selv ville passe ind som medarbejder.

6. Hvordan ser processen ud her fra? Er der noget I mangler fra mig, eller noget materiale I kunne tænke jer at jeg sender jer?
Det kan være rart for dig som jobsøgende at vide fra starten, hvor lange udsigterne er for processen. Vil du skulle til en personlighedstest eller anden samtale? Hvor mange andre er blevet indkaldt? Hvor lang tid skal der gå, før du kan forvente at høre fra dem? Det signalerer samtidig, at du fortsat er interesseret i stillingen og ser frem til at høre fra dem.

7. Hvad skal der til for, at min ansættelse bliver en succes? Hvordan vurderes resultater eller succes i virksomheden?
Det er et rigtig godt spørgsmål både i starten eller slutningen af en jobsamtale. Det åbner op for, at de kan uddybe ikke både arbejdsopgaver og formål, men også firmakulturen omkring feedback og resultater. 

8. Hvordan er mulighederne for efteruddannelse i stillingen? Er der mulighed for intern udvikling af stillingen på sigt?
Det er ofte rart at vide på forhånd, om det er en virksomhed med plads til faglig udvikling, og om der er muligheder for at få en ny type stilling på sigt. 

9. Hvad er virksomhedens vigtigste mål de næste par år? Hvad er den nuværende målsætning?
Det kan være interessant at vide lidt mere om virksomheden som helhed, hvilken vej den bevæger sig og hvordan du kan være med til at forme udviklingen. Det kan også være et godt oplæg til en dialog omkring hvad du kan byde ind med, for at nå de overordnede strategiske mål. 

10. Er der ting i er i tvivl om i forhold som mig som kandidat?
Det måske bedste afsluttende spørgsmål. Det tillader dig at indlede en dialog om de tvivlsspørgsmål ansættelsesudvalget har, og giver dig en mulighed for at uddybe eller forklare de spørgsmål som ellers først bliver diskuteret bag lukket dør efter du har forladt rummet. 

Se også:

Kommagasinet

Kommagasinet

Nyhedsbrev

Nyhedsbrev

Studenterbrød

Studenterbrød

Edit page