Mentee

Som mentee får du tilknyttet en mentor, der bliver din personlige sparringspartner, der kan hjælpe dig med at håndtere de muligheder og udfordringer, du kan stå overfor i din karriere. Mentorforløbet er en professionel og faglig relation, der løber over et halvt år.

Som mentee får du:

  • Et fortroligt og professionelt læringsrum.

  • En erfaren sparringspartner, der kan bidrage med ny indsigt.

  • Hjælp til at arbejde struktureret med dine problemstillinger.

  • Mulighed for at sætte mål for din karriereudvikling.

Det forventes at du:

  • Er aktiv og tager initiativ til møderne med mentor.

  • Er åben og ærlig omkring dine udfordringer, ambitioner og forventninger i mødet med mentor.

  • Afsætter den nødvendige tid til forberedelse før, under og efter møderne med mentor.

  • Er færdiguddannet og i arbejde.

Det praktiske

Datoer for 2022 kommer snart.

Når dit forløb som mentee slutter, opfordrer vi dig til at afprøve mentorrollens muligheder ved at melde dig som mentor.