Den gode opgave

/files/assets/foto---unsplash-andrew-neel-(1).png

Sådan skriver du en god akademisk opgave

Her får du en praktisk kort manual med 8 essentielle råd, så du kan komme godt fra start og helt i mål.

Som studiemedlem hos Kommunikation og Sprog har du adgang til mange fordele.

1. Forstå opgavebeskrivelsen

Læs opgavebeskrivelsen grundigt igennem og undersøg nøje, hvilke krav der stilles i opgaven.

Sørg for, at du i løbet af din opgave får svaret på samtlige spørgsmål, analyseret det rigtige materiale og diskuteret de problemstillinger, opgaven beder om.

Uanset hvor god en opgave, du har skrevet, vil det altid trække ned i den samlede bedømmelse, hvis du ikke svarer (fyldestgørende) på samtlige spørgsmål i opgaveformuleringen.

Hvis der er noget, du er usikker på, så spørg endelig din underviser eller vejleder om hjælp.

2. Research, inden du går i gang med at skrive

En god akademisk opgave kræver, at du kan vise en dyb forståelse for emnet og forskning relateret hertil.

Brug noget tid på at læse op på de relevante teorier, men undersøg også, om der er nogen, der har stillet sig kritisk over for dem, og hvordan forskningen på området har udviklet sig siden.

Du behøver ikke læse samtlige forskningsartikler om emnet, men det er vigtigt, at du har et overblik og dermed en forståelse for de overordnede linjer og teoretiske tendenser indenfor emnet, så du selv kan tage et teoretisk standpunkt i din opgave.

Vær kritisk over for de kilder, du bruger. Du kan med fordel bruge peer-reviewed forskningsartikler (brug f.eks. Google Scholar eller Det Kongelige Biblioteks opslagsværk), og sørg for at inkludere forskning og argumenter fra forskellige perspektiver.

Du kan sagtens bruge bøger, opslagsværker etc. til at opnå baggrundsviden, men den mest troværdige opgaves kilder vil være forskningsartikler, som du selv bruger og forholder dig til.

3. Strukturér din opgave

Når du har gjort din indledende research, kan du med fordel skitsere strukturen på din opgave. Det kan hjælpe dig med at komme i gang, hvis du har en idé om, hvor du er på vej hen.

Du behøver ikke have alle svarene på forhånd og vide, hvad din konklusion er, men du bør gøre dig overvejelser om, hvilket teorier du vil bruge, hvilken vinkel du vil belyse emnet fra, samt hvad din undersøgelse skal komme frem til.

En opgave skal altid have en indledning og en konklusion. I midten findes som regel en analyse og en diskussion. Nogle gange skal der redegøres for teori og metode - det afhænger meget af, hvad du læser, og hvordan I er vant til at skrive opgaver.

Skitsér alle afsnittene ved at skrive noter og hovedpointer ned. Hvad skal afsnittet vise? Hvordan peger det frem mod diskussionen eller konklusionen

4. Vær stringent, men levende i dit sprog

Den akademiske opgave er en genre, der har sin egen stil og sprog.

Når du skriver din egen opgave, er det derfor vigtigt, at du arbejder inden for disse rammer ved f.eks. at bruge de korrekte fagtermer og definitioner.

Undgå at bruge talesprog, slang og hold generelt en formel tone, men lad være med at gøre dine sætninger mere komplicerede, end de behøver at være. Det kan gøre læseoplevelsen tung og kedelig.

Brug sproget præcist - skriv i aktive sætninger, hvor det er muligt - Less is more!

I meget forskning er det blevet en tendens, at skribenten tager sig selv (“jeg’et”) ud af sætninger for at få det til at lyde mere objektivt. Det lyder dog helt fjollet at skrive, at “opgaven diskuterer”, som om opgaven har selvstændige holdninger.

Vær i stedet bevidst om, at du som forsker (ja, lad os nu lege det et øjeblik!) har taget teoretiske og metodiske valg i løbet af opgaven, og begrund dem - det er både mere præcist og giver en mere troværdig læseoplevelse.

/files/assets/design-uden-navn-(38).png

5. Tænk kritisk

En god akademisk opgave kræver, at du tænker vurderer emnet og forskningen kritisk. Vær opmærksom på de styrker og svagheder, der er i forskningen, og tag hensyn til dem i din analyse og diskussion.

Vær også åben for at udfordre dine egne synspunkter og argumenter, og overvej andre mulige perspektiver på emnet. Det er vigtigt at vise en dyb forståelse af emnet og dets kompleksitet og ikke kun fokusere på en enkelt vinkel eller ét perspektiv.

6. Citer og referer korrekt

Når du bruger kilder i din opgave, er det vigtigt at citere dem korrekt. Brug den rigtige citationsstil (ofte angivet i opgavebeskrivelsen), og sørg for at inkludere en samlet litteraturliste til sidst i din opgave.

Du skal referere, hver gang du anvender holdninger eller udtalelser, der ikke er dine egne.

Der er dog forskellige måder at referere på. Det kan være et direkte citat, en opsummering af en teoretikers standpunkt i et bestemt værk, eller en parafrase eller oversættelse af et relevant stykke tekst.

Hvis du har med begrebsdefinitioner at gøre, er det som udgangspunkt en god idé at inddrage det specifikke citat, hvor begrebet defineres.

Mange gratis programmer som f.eks. Zotero kan hjælpe dig med at oprette referencer, citere og lave litteraturlister for dig.

7. Rediger og revider din opgave

Vi kan ikke understrege nok, hvor vigtigt det er, at du sætter god tid af til at revidere, læse igennem og rette din opgave til.

Tænk gennemgangen af din opgave ind helt fra starten, og sæt rigeligt tid af til at revidere ad flere omgange. Hvis det er en større opgave, du er i gang med, kan det være en lang proces at få opgaven til at flyde med en klar rød tråd.

Sørg for, at opgaven er sammenhængende og klar. Din konklusion skal svare på de spørgsmål, du stiller i din indledning og problemformulering, din analyse skal drives frem af spørgsmålene fra din problemformulering, og dine analyseresultater skal diskuteres i din diskussion.

Tjek for grammatiske fejl, stavning og tegnsætning og sørg for, at dine referencer er korrekte. Vær opmærksom på ordvalg og sætningsstruktur for at sikre, at din opgave er velformuleret og let at læse.

8. Bed om feedback

Endelig er det en god idé at bede om feedback fra din lærer, vejleder eller en anden person med erfaring i akademisk opgaveskrivning, eksempelvis en af dine studiekammerater, der ikke kender til de emner, du skriver om.

Feedback kan hjælpe dig med at forbedre din opgave og identificere eventuelle mangler. Vær åben for kritik og brug den til at forbedre din opgave og dine akademiske færdigheder.

Husk dog, at det i sidste ende er din opgave, og at alle vil have forskellige forståelser af og holdninger til emnet. Derfor kan du godt opleve, at der kommer input, du er uenig i, men hold fast. Det er dig som er opgaveskriveren, og endeligt vælger vinklen, indholdet og metoden.

Som studerende ...

Kan et medlemskab hos Kommunikation og Sprog styrke dine kompetencer og øge dine karrieremuligheder – både mens du studerer og i dit kommende arbejdsliv.

Få adgang til:

- 400 gratis kurser om året.

- Gratis og anonym adgang til psykolog

- Billig forsikring hos TRYG

...og meget, meget mere

Edit page