Redesign dit job med jobcrafting

Sidder du et job, hvor du føler, du er stagneret lidt eller har mistet motivationen? Er du ellers glad for dine kolleger og for arbejdspladsen, så er det ikke sikkert, det er vejen at søge et andet job. Det kan være en mulighed at redesigne dit job, så du kan få gejsten tilbage. 

Dit job indeholder en slags byggeklodser, som du kan flytte rundt på og dermed forme dit job på en mere engagerende og fyldestgørende måde. Det handler om at overveje, hvilke aspekter du ser som krav, og hvilke du ser som ressourcer.     

Opgaver 

Du kan ændre rammerne for dit job ved at tage flere eller færre opgaver, prioritere tiden på dem anderledes eller ved at lave dem på en ny måde. Det kan være, du som kommunikationsmedarbejder kunne have lyst til også at lave noget eventplanlægning, eller at omtænke kommunikationsplanen.  

Relationer og interaktioner 

Du kan ændre din interaktion med dine kolleger og samarbejdspartnere ved at skabe nyt samarbejde internt eller eksternt. Det kan du være som mellemleder har lyst til at have en mentorfunktion i forhold til dine yngre medarbejdere, eller at du kan lave et tværfagligt projekt med en anden afdeling.   

Opfattelse 

Du kan ændre, hvordan du tænker på formålet med nogle aspekter af dit job, eller du kan omformulere din opfattelse af hele jobbet. Det handler om at gå på arbejde med et nyt mindset, hvor fokus flyttes. Hvis du mener, dit job er præget af for meget drift fx ved borgerkontakt, kan du skifte fokus til at tænke på at give borgerne den bedst muligt oplevelse og service. På den måde kan dit job opleves som en del af noget større og meningsfuld. 

Metode  

Kig på, hvordan dit job er formet på nuværende tidspunkt. Hvor meget fylder de forskellige opgaver i din portefølje, hvor tidskrævende er de? Inddel opgaverne i forskellige størrelser firkanter alt efter, hvor meget tid og energi du bruger på dem. Nu har du skabt et overskueligt overblik.  

Så er det tid til at identificere dine motiver, styrker og passioner, som netop gør, at du kan bibeholde engagementet.  Lav nu et nyt diagram, hvor du laver størrelserne på kasserne om alt efter, hvad du ønsker at bruge mest tid på, og lav dem i farver alt efter, om det er motiv, styrke eller passion der er repræsenteret. Det er her vigtigt, at passion har en vis fylde, da det ikke altid er de opgaver, vi er rigtig gode til, der motiverer os. Herefter sætter du nye opgaver ind, så diagrammet går op tidsmæssigt. Her skal du også arbejde nye samarbejdsformer og interaktioner. 

Et nyt perspektiv 

Ud fra din model bliver det tydeligt for dig (og for din chef), hvad der skal til for, at du kan få gejsten tilbage. Det bliver håndgribeligt og til at handle på. Undervejs skal udfordringer selvfølgelig overvejes, men ikke som første step, da det ofte skaber begrænsninger i kreativiteten. Det er selvfølgelig ikke alt, der kan lade sig gøre, men det er bedre at være proaktiv. Om end ikke andet kan du bruge dit diagram til at finde dig et nyt job.  

Edit page