Prisfastsættelse

KS råder dig til som minimum at tage 650 kroner i timen for freelancearbejde i 2021. Vi er kommet frem til minimumssatsen ved at se på gennemsnitslønnen for KS’erne i fast beskæftigelse og så lægge 100%oveni.

Vi har lagt 100% oveni, fordi du som freelancer ikke har en række af de goder, som fastansatte har. Det gælder for eksempel ferie, løn under barsel og sygdom og betalt efteruddannelse. Hertil kommer, at du - som altovervejende hovedregel - ikke er dækket af en arbejdsgivers forsikring, at du selv skal betale for strøm, pc og andre hjælpemidler, og at der kan være ledige perioder mellem de forskellige opgaver.

Du skal dog være opmærksom på, at den takst, du tager, skal ses i lyset af din oparbejdede erfaring og arbejdets karakter. Den takst, du tager, kan/skal derfor også være højere i lyset heraf.

 

Din pris er dynamisk - vær bevidst om ændringer

Det er væsentligt, at du hele tiden er bevidst om ændringer, der kan påvirke din pris.

Dine omkostninger ved at drive virksomheden er måske øget, fordi du har indrettet dig i nye lokaler eller købt nyt materiel.

Det kan betyde, at du er nødt til at sætte prisen op. Omvendt kan konkurrencesituationen ændre sig, så du bliver nødt til at sænke din pris.

Edit page