Prisfastsættelse

Udfører du arbejde på konsulentbasis, enten som bijob eller som selvstændig, er der ikke nogen facitliste for, hvilken pris du skal tage.

Alligevel kan det være godt at have et udgangspunkt, når du skal fastsætte din timepris.

KS anbefaler en mindste timeløn for konsulentarbejde på kr. 700/timen for 2024.

Satsen er fremkommet ved at se på gennemsnitslønnen for KS’erne, der er lønmodtagere og så lægge 100 – 125% oveni. Den er derfor også påvirket af, at relativt mange nyuddannede indgår i statistikken.

Den takst, du tager, skal derfor også ses i lyset af oparbejdet erfaring og arbejdets karakter, og kan/bør derfor være højere i lyset heraf.

Baggrunden for, at der er lagt 100 - 125 % oveni, er, at du som freelancer (bijob eller selvstændig) ikke har en række af de goder, som lønmodtagere har. Det gælder for eksempel ferie, løn under barsel og sygdom og betalt efteruddannelse. Hertil kommer, at du, som altovervejende hovedregel, ikke er dækket af en arbejdsgivers forsikring, at du selv skal afholde udgifter til strøm, PC og andre hjælpemidler, og at der kan være ledige perioder mellem de forskellige opgaver. 

Din pris er dynamisk - vær bevidst om ændringer

Det er væsentligt, at du hele tiden er bevidst om ændringer, der kan påvirke din pris.

Dine omkostninger ved at drive virksomheden er måske øget, fordi du har indrettet dig i nye lokaler eller købt nyt materiel.

Det kan betyde, at du er nødt til at sætte prisen op. Omvendt kan konkurrencesituationen ændre sig, så du bliver nødt til at sænke din pris.

Edit page