Mentorordninger

KS har to mentorordninger - en for ledere og en for nye på arbejdsmarkedet. Du kan deltage enten som mentor eller som mentee.


Mentorordning for nye på arbejdsmarkedet
Denne mentorordning er en unik mulighed for at støtte eller få støtte til introduktionen til arbejdsmarkedet og dermed lette overgangen fra studielivet til erhvervslivet. Mentorordningen er et oplagt valg for dig, som gerne vil dele dine arbejdserfaringer med fagfæller, eller for dig, som gerne vil ruste sig til erhvervslivets udfordringer.


Mentorordning for ledere
Ledermentorordningen er et samarbejde mellem Dansk Psykolog Forening og Forbundet Kommunikation og Sprog. Fokus er på ledelse og ledelsesrollen og ikke på det faglige felt, man er leder inden for.