Mentorordning for nye på arbejdsmarkedet

Denne mentorordning er en unik mulighed for at støtte eller få støtte til introduktionen til arbejdsmarkedet og dermed lette overgangen fra studielivet til erhvervslivet.

Mentorordningen er et oplagt valg for dig som mentor, der gerne vil dele dine arbejdserfaringer med fagfæller og for dig, som mentee, der gerne vil ruste sig til erhvervslivets udfordringer.

 

Vil du være mentor? 

Hvem kan blive mentor?

Som mentor er det vigtigt, at du er klar til at være nysgerrig, og at du har energi til at indgå i en dialog med dine mentee. Derudover kræver det, at du har nogle års erfaring på arbejdsmarkedet gerne fra forskellige jobs.
 

Bliv mentor

Tilmeld dig mentorordningen som mentor ved at udfylde skemaet.

Send skemaet til mentor@kommunikationogsprog.dk, og skriv i emnefeltet om du vil være mentor eller mentee.
 Vil du være mentee? 

Hvem kan blive mentee?

Mentorordningen er for ”nye på arbejdsmarkedet”, hvilket vil sige medlemmer, der er i første arbejde efter endt uddannelse. Kortere ansættelser efter uddannelsen tæller ikke med. Skriv til os, hvis du er i tvivl om du er i målgruppen.

Bliv mentee

Tilmeld dig mentorordningen som mentee ved at udfylde skemaet.

Send skemaet til mentor@kommunikationogsprog.dk, og skriv i emnefeltet om du vil være mentor eller mentee.

Det praktiske

Mentorrelationen løber over en periode på seks måneder. Som udgangspunkt skal I mødes én gang om måneden.

Vi foretager matching 2 gange årligt i januar og september.

Hvad får jeg ud af at være mentor eller mentee

Som mentor opnår du blandt andet

  • Mulighed for at videregive din viden og støtte kolleger
  • Får trænet dine kompetencer inden for sparring, dialog og samtale
  • Får lov til at være den der spørger, lytter og giver gode råd
  • Udvidelse af dit netværk
  • Derudover vil du få nye indsigter og perspektiver når du ser udfordringer, situationer og bekymringer fra mentees vinkel.

Som mentee opnår du blandt andet

  • Faglig sparring fra en erfaren sparringspartner, der tidligere selv har stået i lignende situationer
  • Personlig erfaring og sparring i at navigere i en virksomhed
  • Ideer og viden til at kunne udvikle dig i dit arbejdsliv
  • Mulighed for at udvide dit netværk

Mentee er selv ansvarlig for sin læring, men får gennem mentors støtte og inspiration udviklet sin viden.

Der bliver stillet en værktøjskasse til rådighed som støtte for mentor og mentee.

Hvem kan blive mentor?

Som mentor er det vigtigt, at du er klar til at være nysgerrig, og at du har energi til at indgå i en dialog med dine mentee. Derudover kræver det, at du har nogle års erfaring på arbejdsmarkedet gerne fra forskellige jobs.

Hvem kan blive mentee?

Mentorordningen er for ”nye på arbejdsmarkedet”, hvilket vil sige medlemmer, der er i første arbejde efter endt uddannelse. Kortere ansættelser efter uddannelsen tæller ikke med. Skriv til os, hvis du er i tvivl om du er i målgruppen.