Mentorordning for nye på arbejdsmarkedet

Der er på nuværende tidspunkt lukket for ansøgninger til mentorordningen. Mere information følger ved udgangen af 2020.

 


Denne mentorordning er en unik mulighed for at støtte eller få støtte til introduktionen til arbejdsmarkedet og dermed lette overgangen fra studielivet til erhvervslivet.

Mentorordningen er et oplagt valg for dig, som gerne vil dele dine arbejdserfaringer med fagfæller eller for dig, som gerne vil ruste sig til erhvervslivets udfordringer.

 

Tilmeldingsskema til mentor 

Tilmeldingsskema til mentee 

 

De udfyldte skemaer sendes til mentor@kommunikationogsprog.dk

Hvad får jeg ud af at være mentor eller mentee?

Som mentor får du
- mulighed for at videregive din viden og støtte kolleger
- trænet dine kompetencer inden for sparring, dialog og samtale
- nye indsigter, når du ser udfordringer og situationer fra mentees vinkel
- udvidelse af dit netværk.

Som mentee får du 
- faglig sparring fra en erfaren sparringspartner, der tidligere selv har stået i lignende situationer
- personlig sparring i det at navigere i en virksomhed
- ideer og viden til at kunne udvikle dig i dit arbejdsliv
- mulighed for at udvide dit netværk.

Der bliver stillet en værktøjskasse til rådighed, som støtte for mentor og mentee.

Hvem kan blive mentor?

Som mentor er det vigtigt, at du er klar til at være nysgerrig, og at du har energi til at indgå i en dialog med dine mentees. Derudover kræver det, at du har nogle års erfaring på arbejdsmarkedet gerne fra forskellige jobs.

Hvem kan blive mentee?

Mentorordningen er for ”nye på arbejdsmarkedet”, hvilket vil sige medlemmer, der er i første arbejde efter endt uddannelse. Kortere ansættelser efter uddannelsen tæller ikke med. Skriv til os, hvis du er i tvivl, om du er i målgruppen.

Hvor længe varer forløbet?

Mentorrelationen løber over en periode på seks måneder. Som udgangspunkt skal I mødes én gang om måneden.

Hvordan starter det op?

Vi inviterer alle mentorerne og mentees til et opstartsmøde, hvor der er mulighed for at dele erfaringer og viden samt møde andre mentorer og mentees. På opstartsmødet bliver du klædt på til, hvad der kræves af dig i det kommende mentorforløb af en ekstern ekspert i mentoring. I får også materiale, der beskriver rammen omkring mentorordningen, indeholder udkast til aftaler og ideer til forløbet.

Det praktiske

Mentorrelationen løber over en periode på seks måneder. Som udgangspunkt skal I mødes én gang om måneden.

Vi foretager matching 2 gange årligt i januar og september.