Advarselsmeddelelse

Du skal være logget ind for at kunne se denne formular.

Nedsat kontingent

Nedsat kontingent ved ledighed

Du kan få nedsat kontingent, hvis

  • du er ledig og tilmeldt som arbejdssøgende
  • du ikke har nogen form for lønindtægt (udover dagpenge, kontanthjælp). Lønsikring tæller ikke med som indtægt.

Du er forpligtet til at orientere KS, hvis du kommer i arbejde.
Nedsættelsen gives kun fremadrettet.
Du må holde ferie og modtage feriepenge i din ledighedsperiode.

Nedsat kontingent under barsel

Du kan få nedsat kontingent, hvis du er på barsel og ikke har nogen form for lønindtægt - udover barselsdagpenge.
Du er forpligtet til at orientere KS, hvis du afslutter din barsel før tid.
Nedsættelsen gives kun fremadrettet.

Nedsat kontingent ved sygdom

Du kan få nedsat kontingent, hvis

  • du er sygemeldt eller gennemgår et jobafklaringsforløb
  • du ikke har nogen form for lønindtægt (udover sygedagpenge)

Du er forpligtet til at orientere KS, hvis du bliver raskmeldt.
Nedsættelsen gives kun fremadrettet.
Du må holde ferie og modtage feriepenge i din sygdomsperiode.

 

Du skal være logget ind på siden for at kunne indsende formularen