Løn - Privatansat

Kend din markedsværdi og bliv skarp til din lønforhandling

 

Din løn er et udtryk for din værdi på arbejdsmarkedet, og vi anbefaler, at du undersøger forholdene, inden du kommer med dit lønudspil.

Dit lønudspil bør være realistisk og nøje overvejet, da lønudspillet giver arbejdsgiveren en indikation af din seriøsitet, dine kvalifikationer og kompetencer.

 

Gå til lønberegneren

Book en lønvejledning

 

 

 

Tjekliste - Forbered dig til lønsamtalen

Det vigtigste ved en lønforhandling er en god forberedelse. Du forbereder dig bedst ved løbende, at gøre din chef opmærksom på de resultater, du opnår, samtidig med at du noterer dem ned i forbindelse med skabelsen af resultaterne. Når lønforhandlingen nærmer sig, kan det være en god idé at se dine notater igennem og overveje, hvilke eksempler du vil bruge i din lønforhandling.

Skab et overblik
Udfyld KS' Plusoverblikket1 i løbet af året
Udfyld KS' Plusoverblikket2 i forberedelsen op til lønforhandlingen.

Husk også...
Sammenlign din løn inklusiv pension med KS' Lønstatistik  
Se på virksomhedens økonomi 
Tjek forventet lønudvikling 
Overvej om du vil forhandle om andet end løn

Inden lønforhandlingen er det en god idé at have forberedt og afprøvet tre forskellige argumenter.

Læs  også 27 tips til din lønforhandling.

Tjekliste - Sådan foregår lønforhandlingen

Det er vigtigt, at der er afsat god tid til forhandlingen, så det ikke er mangel på tid, som gør, at der ikke bliver forhandlet et resultat, som du er tilfreds med.

Det er vigtigt, at du lytter aktivt til din modparts argumenter og ikke "hænger fast" i et eventuelt nej fra din arbejdsgiver. Husk at bevare overblikket og spørg ind til, og omkring, chefens afvisning af din forslåede lønstigning.

Du må gerne gentage dine argumenter for din lønstigning flere gange, og vi anbefaler, at du løbende opsummerer det, I har talt om.

Under forhandlingen skal du huske at inddrage goder, hvis du har forberedt, at du vil forhandle dem som supplement eller alternativ til mere i løn.

Når forhandlingen er afsluttet, er det vigtigt, at I aftaler, hvornår lønstigningen er gældende fra, og at I laver referat af det, I har aftalt.

Læs alle vores 27 tips til lønforhandlingen.