Løn og Lønforhandling - Jobsøgende

Inden du skal til jobsamtale er det en god ide at overveje dit lønkrav, så du er forberedt, hvis du bliver spurgt

Din løn er et udtryk for din værdi på arbejdsmarkedet, og vi anbefaler, at du undersøger forholdene, inden du kommer med dit lønudspil.

Dit lønudspil bør være realistisk og nøje overvejet, da lønudspillet giver arbejdsgiveren en indikation af din seriøsitet, dine kvalifikationer og kompetencer. I vurderingen af din markedsværdi bør du blandet andet se på følgende:

  • KS' Lønstatistik
  • Branchens lønniveau
  • Virksomhedens økonomi
  • Egne kompetencer og erfaring som tages med ind i jobbet

Du skal være opmærksom på, at KS' Lønstatistik er inklusive pension, 1/12 ferietillæg og bonus. Så husk at gøre dig det klart, om du taler om en løn med eller uden pension.

Jobsamtale - hvad skal jeg have i løn som offentlig ansat?

I de offentlige overenskomster er det aftalt at lønnen består af en basisløn og hertil forskellige tillæg.

Basislønnen består af løntrin med indplacering efter anciennitet. Foruden basislønnen er der mulighed for forhandling af Rådigheds, Kvalifikations- og Funktionstillæg.

Basislønnen udgør minimumslønnen som offentligt ansat.

Derudover tillægges pension hvor arbejdsgiver betaler 2/3 og 1/3 er egenbetaling.

Løn i det Offentlige

Jobsamtale - hvordan forløber spørgsmålet om løn?

Der er desværre ikke nogen facitliste på hvordan spørgsmålet om løn opstår under en jobsamtale. Hvis du bliver spurgt om dit lønniveau er der mange måder at svare på - eksempelvis kan du:

  • Oplyse dit krav inkl. pension
  • Henvise til KS' Lønstatistik til for en sammenlignelig medarbejder
  • Oplyse at det kommer an på andre forhold, såsom; pension, 6. ferieuge, barsel etc.

Hvis lønnen ikke kommer på tale, kan du selv spørge ind til deres lønramme, så du kan afgøre om det stemmer overens med dine egne forventninger.

KS' Pjece Når du skal forhandle løn

Lønnen som nyuddannet i det private

KS har fastsat en vejledende mindsteløn for nyuddannede i den private sektor for 2017:

  • København 34.300,-
  • Provinsen 32.400,-

Den vejledende mindsteløn er inklusiv pension og fastsat på baggrund af de faktiske begyndelseslønninger for KS’erne i form af et beregnet gennemsnit tillagt den forventede lønstigning for 2015.

Den vejledende mindsteløn bør være dit udgangspunkt for lønnen i dit første job. Men lønnen skal naturligvis sammenholdes med de andre vilkår i ansættelsen (ferie, løn under barsel med videre).

Tjek også KS' Lønstatistik 

Lønnen som nyuddannet i det offentlige

I de offentlige overenskomster er det aftalt at lønnen består af en basisløn og hertil forskellige tillæg.

Basislønnen består af løntrin med indplacering efter anciennitet, hvor du som nyuddannet indplaceres på løntrin 4. Foruden basislønnen er der mulighed for opnåelse af rådighedstillæg. Derudover tillægges pension hvor arbejdsgiver betaler 2/3 og 1/3 er egenbetaling.

Lønnen og pensionssatsen er forskellig fra stat, kommune og region men består af de samme løndele.

Læs mere om basisløn og rådighedstillæg i det offentlige

 

Er mit lønudspil afgørende for om jeg får jobbet?

Det er klart, at der skal være et match mellem dig og din kommende arbejdsgiver, når I skal forhandle om lønnen.

Det er derfor vigtigt, at du undersøger din markedsværdi, så du ikke under- eller overbyder din værdi. Vi er af den opfattelse, at det ikke udelukkende er lønnen der er afgørende for, om du får jobbet eller ej.

Kan jeg forhandle om andet end løn?

Det er ikke kun løn, som du kan forhandle om. Du bør overveje, om der er nogle goder, som vil give god mening for dig at forhandle dig frem til. Vi anbefaler, at du tænker i alternativer, når du ikke kan få den lønstigning, som du havde forventet.

Husk at forhandle de goder, som er relevante for dig, og som du tillægger en værdi.

Tjek eventuelt KS' Forhandlingspalet og KS' Pjecen Når du skal forhandle løn for privatansatte for inspiration.

 

Hvad er værdien af 1 ekstra fridag?

Hvis du arbejder 37 timer om ugen:

• udgør en årlig fridag 0,45 procent af din løn
• udgør en time om ugen 2,7 procent af din løn.

Procentsatserne kan du bruge til at omregne merarbejde, arbejdstidsnedsættelse og ekstra fridage til kroner og øre.

Det mest udbredte i dag er, at man har fem ugers ferie, fri med løn på de officielle helligdage og yderligere cirka fem ferie-/fridage med løn årligt. Har du ikke disse fem ferie-/fridage, burde du altså have 5 dage á 0,45 procent = 2,25 procent mere i løn.

Værdien af løn i frokostpausen er 2,5 timer á 2,7 procent, altså i alt 6,8 procent.

Eksempler på udregning

Lønnen som deltidsansat

Når du ansættes på deltid - under 37 timer om ugen - vil din løn typisk være lavere end en løn for en fuldtidsansat på 37 timer.

Beregning af din løn som deltidsansat bør dog regnes forholdsmæssigt. Du skal være opmærksom på, at du som deltidsansat har ret til de samme rettigheder som en sammenlignelig fuldtidsansat på din arbejdsplads.

Eksempler på udregning af deltidsløn

Lønnen som Trainee/Graduate

Ansættes du som Trainee eller Graduate bør du som udgangspunkt have KS anbefalede minimumsløn for nyuddannede.

Oftest vil arbejdsgivere argumentere for, at lønnen skal være lavere, da "oplæring" er en del af stilling. I så fald bør du kontakte KS for en nærmere vurdering af dette.

Endvidere er det vigtigt, at du aftaler mulighed for forhandling af lønnen gennem din Trainee/graduate-periode eller alternativt aftaler automatiske lønstigninger fra år til år.