Løn i studiejob

Din løn er et udtryk for, hvad du er værd på arbejdsmarkedet, og vi anbefaler altid, at du undersøger din værdi, inden du går i gang med forhandlingen.

Se KS' lønstatistik for studerende
 Dit lønudspil er med til at signalere overfor din arbejdsgiver, hvilke kvalifikationer og kompetencer du har, og hvad du mener, de er værd. Derfor skal du sikre dig, at dit lønudspil er nøje overvejet og realistisk i forhold til din uddannelse og kompetencer.

Studiejob i det offentlige

Får du studiejob i staten eller kommunen, bliver du ansat på en overenskomst. Hvis jobbet er kontor- eller kontorlignende, bliver du aflønnet med timeløn ifølge overenskomsten mellem HK og Finansministeriet eller KL.

Der er ikke en lignende aftale med Regioner, men i praksis følger de oftest de tilsvarende regler ved ansættelse i kommunen.

Har du færdiggjort din bachelor, kan du få mulighed for at blive ansat på overenskomsten mellem Akademikerne og Finansministeriet. I praksis kræver dette en forhandling, som KS gerne hjælper med. Kontakt derfor KS for nærmere vejledning.

Se KS' Lønstatistik for studerende.

Studiejob i det private

Får du studiejob i det private, bliver du ansat på en individuel aftale, hvor du skal forhandle lønnen med din arbejdsgiver, inden du starter.

Du kan læse mere om de forskellige lønniveauer i KS' Lønstatistik for studerende.

Kan jeg forhandle om andet end løn?

Ja, du kan forhandle om meget mere end løn med din arbejdsgiver. Du kan også forhandle dig frem til andre goder - som fri telefon, arbejdscomputer og lignende, som er med til at give dig mere værdi i arbejdet.

Tjek eventuelt KS' Forhandlingspalet for privatansatte for inspiration til, hvordan du tackler en lønforhandling.

Har jeg ret til at forhandle min løn?

Du har ifølge funktionærloven ret til at forhandle din løn på et hvilket som helst tidspunkt.

Men vi anbefaler, at du i din ansættelseskontrakt aftaler med din arbejdsgiver, hvornår I forhandler løn, og med hvilken dato det har virkning fra. Sådan kan du få faste rammer for, hvornår der skal lønforhandles, og fra hvornår din lønstigning vil træde i kraft.

En god anledning til at forhandle din løn er, når du går fra bachelor- til kandidatstuderende.

Løn som nyuddannet

KS har fastsat en vejledende mindsteløn for nyuddannede i den private sektor:

  • København 34.300,-
  • Provinsen 32.400,-

Den vejledende mindsteløn er inkl. pension, 1/12 ferietillæg samt bonus og er fastsat på baggrund af de faktiske begyndelseslønninger for KS’erne i form af et beregnet gennemsnit tillagt den forventede lønstigning for 2017.

 

Er mit lønudspil afgørende for om jeg får jobbet?

Når du kommer med dit lønudspil spiller det ind, at der er et match mellem dig og din potentielle arbejdsgiver i vurderingen af, hvor dit lønniveau skal være.

Inden du kommer med dit lønudspil, er det derfor vigtigt, at du er bevidst om din værdi på arbejdsmarkedet, så du ikke under- eller overbyder. Du kan læse mere om lønnen for studerende i KS' lønstatistik for studerende.

 

 

Lønnen som Trainee/Graduate

Hvis du bliver ansat somTrainee eller Graduate, bør du som udgangspunkt have KS' anbefalede minimumsløn for nyuddannede.

Oftest vil arbejdsgivere argumentere for, at lønnen skal være lavere, da "oplæring" er en del af stillingen. Hvis det er tilfældet - kontakt da KS for en nærmere vurdering 

Det er også vigtigt, at du aftaler mulighed for forhandling af lønnen gennem din Trainee/Graduate-periode eller alternativt aftaler automatiske lønstigninger fra år til år.

Book en samtale med en løncoach

Du er som KS’er ekspert på dit job og dit fag, men det kan være svært at sætte ord og pris på sit eget arbejde, og du kan have behov for opbakning til at se din arbejdsindsats, dine resultater og kompetencer med andre øjne.

Løncoaching er et supplement til KS’ lønstatistik og lønrådgivning. I coaching er udgangspunktet hjælp til selvhjælp gennem en udviklende samtale. Coachens rolle er at stille åbne og inspirerende spørgsmål, som sætter dig i stand til at se forhandlingsmulighederne og få sparring til at afklare din markedsværdi i branchen og finde de gode argumenter for en lønstigning.

KS løncoaching er et gratis tilbud om en halv times samtale med en løncoach med indgående kendskab til KS’ernes arbejdsmarked og ekspertise i forhandlingsteknik. Samtalen tager udgangspunkt i dit indsendte materiale, så mål og forventninger til samtalen hurtigt kan afklares. Herefter bliver samtalens formål at afdække din arbejdssituation og udfordringer i lønforhandlingen.

Samtalerne er fortrolige.

Book en samtale med en løncoach

Book en lønvejledning

Løn er ikke bare løn. I lønpakken indgår også andre elementer såsom ferie, frihed, flekstid, betalt telefoni og meget meget mere.

Vi hjælper dig gerne med at finde frem til den løn og de lønelementer, som passer ind i din nuværende livssituation.

Så brug formularen og book en samtale med en erfaren lønvejleder.