KS styrker faget

KS arbejder for faget og det enkelte medlems faglighed

Kommunikation og Sprogs medlemmer er højtuddannede og dygtige til deres fag. Vi tror på, at det altid kan betale sig at dygtiggøre sig og styrke sine kompetencer - uanset, hvor man er i karrieren. Derfor tilbyder vi løbende at styrke medlemmernes faglighed med blandt andet relevante artikler i kommagasinet og tilbud om fagrelevante kurser og hjælp til karriereudvikling. Hver gang et medlem styrker sin faglige profil, er det også med til at løfte faget som helhed.


KS' ekspertpanel
Kommunikation og Sprog har nedsat et ekspertpanel, der skal sætte fokus på kommunikations- og sprogfaget i en erhvervsmæssig kontekst.

Ekspertpanelet drøfter, hvordan kommunikations- og sprogfaget kan medvirke til at styrke dansk erhvervsliv, skabe innovation, vækst og nye arbejdspladser.

Panelet diskuterer, hvordan kommunikations- og sprogfaget indgår som værdiskabende element i forretningsprocesser i virksomhederne og i organisationerne, samt hvordan faget bidrager til at skabe et dynamisk samspil mellem erhvervslivet og det omgivende samfund, både nationalt og internationalt.

Deltagerne i panelet er fagligt højt profilerede personer, der, med baggrund i deres forskellige professionelle platforme kan udtale sig indsigtsfuldt og autoritativt.

Deltagerne i Kommunikation og Sprogs Ekspertpanel:


Alex Klinge, lektor, CBS
Cathrine Holm-Nielsen, Head of Global Talent Acquisition hos LEO Pharma.
Cathrine er også formand for KS' Kommunikationspolitiske udvalg. 
Flemming Smedegaard, Lektor, studieleder, Syddansk Universitet
Helle Petersen, Kommunikationsforsker og -rådgiver
Jacob Søby Bang, Stifter og indehaver af virksomheden Strategize
Jesper Højberg Christensen,  Advice A/S 
Katrine Grønne, formand, K1 kommunikationsforening
Kresten Schultz Jørgensen, Adm. dir., Oxymoron
Mads Eriksen, Uddannelses- og forskningspolitisk chef, Dansk Erhverv
Maria Lindorf, sekretariatsleder, Tænketanken DEA
Mette Krogh, kommunikationschef, DI
Mie Femø Nielsen, Professor, Det Humanistiske Fakultet, KU
Mikkel Jørnvil Nielsen, Head of Marketing & Communication, Personal Banking Denmark
Per Østergaard Jacobsen, Ekstern lektor, CBS
Peter Kastberg, Professor, Aalborg Universitet
Simon Møberg Torp, Dekan, Det Humanistiske Fakultet, SDU
Sine Nørholm Just, Professor, RUC
Timme Bisgaard Munk Adm. dir. og chefredaktør for Kforum