KS styrker faget

KS arbejder for faget og det enkelte medlems faglighed

Vores medlemmer er højtuddannede og dygtige til deres fag.

Vi tror på, at det altid kan betale sig at dygtiggøre sig og styrke ens kompetencer - uanset, hvor man er i karrieren. Derfor tilbyder vi løbende at styrke medlemmernes faglighed med blandt andet relevante artikler i Kommagasinet og tilbud om fagrelevante kurser og hjælp til karriereudvikling.

Hver gang et medlem styrker sin faglige profil, er det også med til at løfte faget som helhed.


KS' ekspertpanel
Kommunikation og Sprog har nedsat et ekspertpanel, der skal fokusere på kommunikations- og sprogfaget i en erhvervsmæssig kontekst.

Ekspertpanelet drøfter, hvordan kommunikations- og sprogfaget kan medvirke til at styrke dansk erhvervsliv, skabe innovation, vækst og nye arbejdspladser.

Panelet diskuterer, hvordan kommunikations- og sprogfaget indgår som værdiskabende element i forretningsprocesser i virksomhederne og i erhvervslivet, samt hvordan faget bidrager til at skabe et dynamisk samspil mellem erhvervslivet og det omgivende samfund, både nationalt og internationalt.

Deltagerne i panelet er fagligt højt profilerede personer, der, med baggrund i deres forskellige professionelle platforme, kan udtale sig indsigtsfuldt og autoritativt.

Deltagerne i Kommunikation og Sprogs Ekspertpanel:
Alex Klinge, Professor, Department of Int. Business Communication, CBS
Anna Leclerc Vrang, Konsulent, Dansk Industri
Flemming Smedegaard, Lektor, studieleder, Ph.d., Syddansk Universitet
Helle Petersen, Lektor, ph.d., MPO, Kommunikationsforsker og –rådgiver, RUC
Jesper Højberg Christensen, Bestyrelsesformand, Advice A/S
Kresten Schultz Jørgensen, Adm. dir., Lead Agency
Mads Eriksen, Uddannelses- og forskningspolitisk chef, Dansk Erhverv
Mie Femø Nielsen, Professor, Det Humanistiske Fakultet, KU
Mikkel Jørnvil Nielsen, Executive Advisor hos Nordea
Per Østergaard Jacobsen, Ekstern lektor, CBS, Marketing
Peter Kastberg, Lektor, Aarhus Universitet
Simon Møberg Torp, Dekan, Det Humanistiske Fakultet, SDU
Sine Nørholm Just, Professor, RUC
Stina Vrang Elias, Adm. dir., DEA og FUHU