KS Prisen

Prisen gives til et projekt, der i særlig grad har synliggjort KS-medlemmernes faglighed internt og/eller eksternt. 

Kriterier

  • KS Prisen gives til en eller flere personer, som er en del af en organisatorisk enhed i bredeste forstand (formelt eller ved for eksempel at have søgt penge i forbundet til en aktivitet).
  • KS Prisen gives til et projekt, der i særlig grad har synliggjort KS-medlemmernes faglighed internt og/eller eksternt.
  • Som kandidat til KS Prisen skal du være parat til at lægge navn til aktiviteten, alene eller i fællesskab med andre, og du skal være parat til at medvirke i den videre formidling af projektet.

Indstilling

  • Du kan selv indstille din aktivitet til KS Prisen, alene eller i samarbejde med andre projektdeltagere
  • Andre kan indstille et projekt til KS Prisen, hvilket forudsætter accept af de projektansvarlige
  • Skriv hvorfor du synes aktiviteten har fortjent KS Prisen, og hvordan personerne eller projektet har bidraget til at synliggøre KS-fagligheden. Du er også velkommen til at nævne andre positive effekter og eventuelle kontaktpersoner.
  • Send din indstilling til ale@kommunikationogsprog.dk.
  • Du kan indstille frem til mandag den 18. september 2021.

Prisen

  • Vinderne af KS Prisen modtager et diplom og 500,-  kroner per person, dog maksimalt 5000,-kroner i alt. Beløbet kan benyttes frit til fælles glæde for deltagerne.

Dommerkomité

Dommerkomitéen består af formand Per Lindegaard Hjorth, redaktør Anne Nimb, konsulent Trein Møller, konsulent Jørgen Christian Wind Nielsen og konsulent Ask Lehrmann.