KS Prisen

KS Prisen har til formål at hylde en præstation, der har gjort en særlig indsats for at synliggøre KS og/eller KS’ faglighed internt og/eller eksternt. Det kan være en præstation, der har været til særlig gavn for KS-medlemmerne eller en præstation, der har betydning for KS-fagligheden udadtil.

Den særlige indsats kan for eksempel have styrket KS’ synlighed generelt, KS’ernes faglighed eller eksponering heraf (f.eks. via en artikel eller et debatindlæg), antal medlemmer til arrangementerne, hvervning af nye KS medlemmer og meget andet.

Prisen

Der gives op til to priser per år. Vinderne af KS Prisen modtager et diplom og 500 kroner per person, dog maksimalt 5000 kroner i alt. Beløbet kan benyttes frit til fælles glæde for modtagerne.

KS Prisen uddeles på Frivilligdagen den 25. september 2021.

Kontakt
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Natasha Jackowski på tlf. 3348 8924 eller mail nhj@kommunikationogsprog.dk.

Kriterier

 • Man skal være medlem af forbundet Kommunikation og Sprog for at modtage prisen.
 • Som kandidat til KS Prisen skal man være parat til at lægge navn til præstationen, og man skal være parat til at medvirke i den videre formidling heraf (f.eks. i en artikel eller et nyhedsbrev).

Indstilling

 • Alle KS medlemmer kan indstille sig selv eller andre KS medlemmer, alene eller i samarbejde med andre medlemmer.
 • Formanden og sekretariatet indstiller ikke, men må dog gerne opfordre et medlem, en organisatorisk enhed eller ansvarlige for en aktivitet til at indstille deres præstation til prisen.
 • Bliver man indstillet af andre, skal indstillingen godkendes af dem, der er indstillet. 

Indstillingen skal indeholde:

 • Formål med præstationen
 • En beskrivelse af præstationen
 • Succeskriterier og på hvilken måde præstationen har synliggjort KS-fagligheden eller haft andre positive effekter
 • Målgruppe
 • Ansvarlige
 • Kontaktperson

Du kan indstille frem til onsdag den 22. september 2021 kl. 12:00.

Indstillingen sendes elektronisk til frivillig@kommunikationogsprog.dk

Dommerkomité

Der er en intern dommerkomité består af formand Per Lindegaard Hjorth, redaktør Anne Nimb, frivillighedskonsulent Natasha Jackowski og en repræsentant fra det faglige team.