KS har de mest tilfredse medlemmer

Medlemmerne er glade for KS. De seneste medlemsundersøgelser viser, at vi har en højere medlemstilfredshed end gennemsnittet.

 

Tilfredshedsundersøgelsen blandt hele medlemsgruppen
Den seneste tilfredshedsundersøgelse foretaget af analysebureauet MSI Research fra juni 2018, viser den højeste tilfredshedsscore, MSI Research har målt blandt akademikerorganisationer nogensinde.

Læs mere


Tilfredshedsundersøgelse blandt nyuddannede medlemmer 
Den seneste tilfredshedsundersøgelse foretaget af analysebureaut Ennova fra oktober 2019 viser en meget høj tilfredshed blandt de nyuddannede medlemmer.

Læs mere

 

Hvem står bag undersøgelsen?


Ennova
Analysebureauet Ennova har lavet den seneste tilfredshedsundersøgelse.
Ennova har indsamlet svar fra mere end 70 medlemsorganisationer siden 2008.

MSI Reseach
Tidligere blev undersøgelserne lavet af MSI Research. I dag er de en del af Ennova.