KS har de mest tilfredse medlemmer

Medlemmerne er glade for KS. De seneste medlemsundersøgelser viser, at vi har en højere medlemstilfredshed end gennemsnittet.

 

Medlemsundersøgelse 2020
I starten af 2020 er der foretaget en medlemsundersøgelse blandt alle medlemmer (undtaget pensionister), hvor KS endnu engang scorede højeste tilfredshed blandt AC-organisationer, dog med en delt 1. plads med en anden AC-organisation. Medlemmerne er for første gang også blevet spurgt om, hvorvidt de er ”begejstrede” for at være medlem af KS. Også her ligger KS over benchmark

 


 

Tilfredshedsundersøgelse blandt nyuddannede medlemmer 2019
Den seneste tilfredshedsundersøgelse foretaget af analysebureaut Ennova fra oktober 2019 viser en meget høj tilfredshed blandt de nyuddannede medlemmer. Læs mere her.
 

Tilfredshedsundersøgelsen blandt hele medlemsgruppen 2018
I juni 2018 foretog analysebureauet MSI Research en tilfredshedsundersøgelse, som visete den højeste tilfredshedsscore, MSI Research har målt blandt akademikerorganisationer nogensinde. Læs mere her.