Kontingent

Kontingentet opkræves kvartalsvis, og betalingsterminerne er den 1. marts, den 1. juni, den 1. september og den 1. december.


Skattefradrag
​Bemærk, at dit kontingent er fradragsberettiget, og du automatisk får fradrag for fagligt kontingent på op til 6000 kroner. Du kan læse mere om dette på SKAT's hjemmeside.

Lønmodtager

De første tre måneder er gratis (forudsat at du ikke har været medlem de seneste 2 år)

Lønmodtager på fuld tid
Kontingent: 482 kroner om måneden.

Lønmodtager på deltid
Kontingent: 424 kroner om måneden.

Lønmodtager på fuld tid med et medlemskab af Translatørforeningen
Kontingent: 382 kroner om måneden.

Lønmodtager på deltid med et medlemskab af Translatørforeningen
Kontingent: 324 kroner om måneden.

Lønmodtager med arbejde i udlandet
Kontingent: 482 kroner om måneden.
Kontingentet gælder, hvis du som lønmodtager arbejder på dansk kontrakt i udlandet.


Obs
Vi opkræver kontingentet kvartalsvis
Deltid er 30 timer om ugen eller derunder
Kontingentet er fradragsberettiget.

 

 

Studerende

Det første år er gratis (forudsat at du ikke har været medlem de seneste 2 år)

Studerende
Kontingent: 50 kroner om måneden.

 

Obs
Kontingentet opkræves kvartalsvis
Kontingentet er fradragsberretiget.

 

Ledig, på barsel eller på sygedagpenge

Du kan få nedsat kontingent, hvis du ikke modtager nogen form for lønindkomst.

Kontingent: 241 kroner om måneden.

Anmod om nedsat kontingent her

Senior

Senior
Kontingent: 67 kroner om måneden.

Seniormedlemsskabet er et fuldgyldigt medlemskab for dig, der er fyldt 60 år og er overgået til efterløn eller pension og ikke modtager nogen form for lønindkomst.

Som seniormedlem kan du:

 • deltage i alle arrangementer på lige fod med alle andre medlemmer
 • blive inviteret til særlige senior-arrangementer
 • få tilsendt Kommagasinet
 • være medlem af Forbrugsforeningen
 • tegne billige forsikringer

Obs
Kontingentet bliver opkrævet kvartalsvis
Kontingentet er fradragsberettiget.

Udland

Kontingent: 20 kroner om måneden.

Hvis du bor i udlandet, og dit ansættelsesforhold ikke er reguleret efter dansk lovgivning.

Medlemsfordele
Som passivt medlem i udlandet får du sparring og rådgivning om løn, ansættelsesvilkår og karrierevejledning.

Du kan holde dig fagligt opdateret ved at deltage i KS’ arrangementer og via Kommagasinet, elektroniske nyhedsbreve og hjemmesiden, som også giver adgang til onlinekurser og webinarer.

Du kan få juridisk sparring og rådgivning, men vi anlægger ikke voldgifts- eller retssager, og rådgiver ikke om udenlandsk ret.

Obs
Kontingentet opkræves kvartalvis
Kontingentet er fradragsberettiget.

Selvstændig

De første tre måneder er gratis (forudsat at du ikke har været medlem de seneste 2 år).

Selvstændig
Kontingent: 482 kroner om måneden.

Medlemmer som driver selvstændig virksomhed indenfor KS’ faglige område uden ansatte.

Se afsnittet om passivt medlemsskab, hvis du er selvstændig og har ansatte medarbejdere, eller hvis du er uddannet inden for KS' faglige område, men driver selvstændig virksomhed uden for området.

Uddannede translatører kan kun optages i KS som lønmodtagere.

Som selvstændig får du:

 • sparring og rådgivning om løn og jura. Vi anlægger dog ikke voldgifts- og retssager.
 • karriererådgivning
 • faglig opdatering via Kommagasinet, KS’ hjemmeside, nyhedsbreve, kurser, arrangementer og webinarer
 • gratis opstartsmøde med advokat og/eller revisor
 • billig professionel ansvarsforsikring
 • medlemskab af KS’ Freelancenetværk.

Obs
Kontingentet opkræves kvartalsvis, og det er fradragsberettiget.
Kontingentet gælder, hvis du driver selvstændig virksomhed inden for KS' faglige område.

 

Passiv

Kontingent: 207 kroner om måneden.

Kontingentkategorien ”passiv” på hjemmesiden forbeholdes KS-medlemmer i Danmark, som KS ikke har ret til at repræsentere over for en arbejdsgiver eller medlemmer, som driver selvstændig virksomhed med ansatte eller virksomhed, som ligger udenfor KS’ faglige område.

Som passivt medlem får du:

 • sparring og rådgivning om løn og jura. Vi anlægger dog ikke voldgifts- og retssager.
 • karriererådgivning
 • faglig opdatering via Kommagasinet, KS’ hjemmeside, nyhedsbreve, kurser, arrangementer og webinarer
 • gratis opstartsmøde med advokat og/eller revisor

 

Kontingentoversigt

Medlemskabsvarianter

Pris om måneden

Lønmodtager fuldtid 
 

482 kroner
 

Lønmodtager deltid
 
424 kroner
 
Lønmodtager fuldtid/ Translatørforeningen
 
382 kroner
 
Lønmodtager deltid/ Translatørforeningen
 
324 kroner
 
Selvstændig
 
482 kroner
 
Studerende (gratis de første 12 måneder)

50 kroner

Ledig
 
241 kroner
Barsel 
 
241 kroner
Sygedagpenge
 
241 kroner
Senior
 
67 kroner
 
Passiv
 
207 kroner
 
Passiv i udlandet

20 kroner

Kontingentet opkræves kvartalvis, og betalingsterminerne er den 1. marts, den 1. juni, den 1. september og den 1. december.

Skattefradrag
​Bemærk at dit kontingent er fradragsberettiget, og at du automatisk får fradrag for fagligt kontingent på op til 6000 kroner. Du kan læse mere om dette på SKAT's hjemmeside.
 

Tilmeld din regning til betalingsservice

Sikkerhed og opbevaring af fortrolige oplysninger til PBS
Dine oplysninger er fortrolige og sendes på samme sikre måde, som bruges til betalinger via internettet. I bunden af tilmeldingsvinduet ses et lille hængelåsikon, som viser, at du er på en sikker server.

Desuden foregår din tilmelding på en krypteret linje. Det vil sige, at ingen kan læse eller indsætte oplysninger i de informationer, der udveksles mellem dig og PBS.
Dine oplysninger bliver således håndteret fuldt fortroligt. Oplysninger bliver sendt direkte til PBS.

Tilmeld din KS -regning til Betalingsservice

Betalingsterminerne er den 1. marts, den 1. juni, den 1. september og den 1. december.

A-kasse

A-kasse
Vi opfordrer vores medlemmer til at melde sig ind i A-kassen for Journalistisk, Kommunikation og Sprog (AJKS). Det er a-kassen, der udbetaler dagpenge og er en slags forsikring.  

Udover at kende dit fag, har AJKS  også nogle af Danmarks mest tilfredse medlemmer, samtidig med det er en af landets billigste a-kasser.

AJKS er gratis i hele din studietid, hvis du er under 30 år.

Selvom du først kan få dagpenge, når du har færdiggjort dit studie, er der mange fordele ved at melde dig ind i AJKS, allerede mens du studerer.

Har du været medlem i minimum et år, når du afslutter din uddannelse, får du dagpengeret dagen efter din sidste eksamen.

Har du ikke været medlem i et år, vil der gå en måned, fra du afslutter din uddannelse, til du kan få dagpenge. Den måned bliver kaldt karensperioden. Hvis du melder dig ind minimum et år inden du bliver færdiguddannet, betyder det, at du kan modtage en måneds ekstra dagpenge.