Kontingent

Det koster 482 kroner om måneden at være medlem, hvis du er lønmodtager på fuld tid.
 

Se resten af kontingenterne nedenfor

Lønmodtager

De første tre måneder er gratis (forudsat at du ikke har været medlem de seneste 2 år)

Lønmodtager på fuld tid
Kontingent: 482 kroner om måneden.

Lønmodtager på deltid
Kontingent: 424 kroner om måneden.

Lønmodtager på fuld tid med et medlemskab af Translatørforeningen
Kontingent: 382 kroner om måneden.

Lønmodtager på deltid med et medlemskab af Translatørforeningen
Kontingent: 324 kroner om måneden.

Lønmodtager med arbejde i udlandet
Kontingent: 482 kroner om måneden.
Kontingentet gælder, hvis du som lønmodtager arbejder på dansk kontrakt i udlandet.


Obs
Vi opkræver kontingentet kvartalsvis
Deltid er 30 timer om ugen eller derunder
Kontingentet er fradragsberettiget.

 

 

Studerende

De første seks måneder er gratis (forudsat at du ikke har været medlem de seneste 2 år)

Studerende
Kontingent: 50 kroner om måneden.

 

Obs
Kontingentet opkræves kvartalsvis
Kontingentet er fradragsberretiget.

 

Selvstændig

De første tre måneder er gratis (forudsat at du ikke har været medlem de seneste 2 år)

Selvstændig
Kontingent: 482 kroner om måneden.

Passivt medlemskab
Du skal være optaget som passivt medlem, hvis du har ansatte medarbejdere, eller hvis du er uddannet inden for KS' faglige område, men driver selvstændig virksomhed uden for området.

Hvis du er beskikket translatør, kan du kun optages som medlem af KS, hvis du også er lønmodtager.
 

Obs
Kontingentet opkræves kvartalsvis, og det er fradragsberettiget.
Kontingentet gælder, hvis du driver selvstændig virksomhed inden for KS' faglige område.

 

Nedsat kontingent

Ledig eller på sygedagpenge
Kontingent: 241 kroner om måneden.

Fortæl os, hvis du er ledig eller på sygedagpenge og få nedsat dit kontingent her

Senior

Seniormedlemsskabet er et fuldgyldigt medlemskab for dig, der er fyldt 60 år, og som er overgået til efterløn eller pension.

Senior
Kontingent: 67 kroner om måneden.

Du har samme rettigheder som andre medlemmer. Det betyder, at du:

  • kan deltage i alle arrangementer på lige fod med alle andre medlemmer
  • bliver inviteret til særlige senior-arrangementer
  • får tilsendt KOM
  • kan være medlem af Forbrugsforeningen
  • kan tegne billige forsikringer

Obs
Kontingentet bliver opkrævet kvartalsvis
Kontingentet er fradragsberettiget.

Passiv

Passivt medlem
Kontingent: 207 kroner om måneden.

Du bliver optaget som passivt medlem, hvis KS ikke har ret til at repræsentere dig overfor din arbejdsgiver eller hvis du driver en selvstændig virksomhed med ansatte.

 

Passivt medlem i udlandet
Kontingent: 20 kroner om måneden.

Du optages som passivt medlem i udlandet, hvis du bor i udlandet, og dit ansættelsesforhold ikke er reguleret efter dansk lovgivning.

Medlemsfordele
Som passivt medlem får du sparring og rådgivning om løn, ansættelsesvilkår og karrierevejledning.

Du kan holde dig fagligt opdateret ved at deltage i KS’ arrangementer og via KOM-magasinet, elektroniske nyhedsbreve og hjemmesiden, som også giver adgang til onlinekurser og webinarer.

Du kan få juridisk sparring og rådgivning, men vi anlægger ikke voldgifts-eller retssager, og vi rådgiver ikke om udenlandsk ret.

Obs
Kontingentet opkræves kvartalvis
Kontingentet er fradragsberettiget.

Kontingentoversigt

Medlemskabsvarianter

Pris om måneden

Lønmodtager fuldtid 
 

482 kroner
 

Lønmodtager deltid
 
424 kroner
 
Lønmodtager fuldtid/ Translatørforeningen
 
382 kroner
 
Lønmodtager deltid/ Translatørforeningen
 
324 kroner
 
Selvstændig
 
482 kroner
 
Studerende (gratis de første 6 måneder)

50 kroner

Ledig
 
241 kroner
Senior
 
67 kroner
 
Passiv
 
207 kroner
 
Passiv i udlandet
 
 
240 kroner
(om året)
 

Kontingentet opkræves kvartalvis og betalingsterminerne er den 1. marts, den 1. juni, den 1. september og den 1. december.

Skattefradrag
​Bemærk at dit kontingent er fradragsberettiget, og du automatisk får fradrag for fagligt kontingent på op til 6000 kroner. Du kan læse mere om dette på SKAT's hjemmeside.
 

Tilmeld din regning til betalingsservice

Sikkerhed og opbevaring af fortrolige oplysninger til PBS
Dine oplysninger er fortrolige og sendes på samme sikre måde, som bruges til betalinger via internettet. I bunden af tilmeldingsvinduet ses et lille hængelåsikon, som viser, at du er på en sikker server.

Desuden foregår din tilmelding på en krypteret linje. Det vil sige, at ingen kan læse eller indsætte oplysninger i de informationer, der udveksles mellem dig og PBS.
Dine oplysninger bliver således håndteret fuldt fortroligt. Oplysninger bliver sendt direkte til PBS.

Tilmeld din KS -regning til Betalingsservice

Betalingsterminerne er den 1. marts, den 1. juni, den 1. september og den 1. december.