Kommunerne

I de offentlige overenskomster består lønnen af en basisløn med mulighed for forskellige tillæg. Basislønnen består af løntrin med indplacering efter anciennitet.


Foruden basislønnen er der mulighed for forhandling af rådigheds-, kvalifikations- og funktionstillæg.

På akademikeroverenskomsten bliver du ansat på én af følgende måder:

 

Kandidat og bachelor

Basisløn

Løntrin Nettoløn Samlet pensionsbidrag 18,63% Løn, inkl. samlet pensionsbidrag
1 24.176,53 4.504,09 28.680,62
2 25.224,04 4.699,24 29.923,28
4 27.787,07 5.176,73 32.963,80
5 29.594,52 5.513,46 35.107,98
6 31.089,83 5.792,04 36.881,87
7 31.812,43 5.926,66 37.739,09
8 33.963,59 6.327,42 40291,01

Opdateret pr. 1. april 2020 
Hvad er mit løntrin?   

 

Rådighedstillæg

Anciennitet Tillæg netto Samlet pensionsbidrag 18,63% Tillæg, inkl. samlet pensionsbidrag
1. år 2.984,34 555,98 3.540,32
2.-3. år 3.426,88 638,43 4.065,31
4.-5. år 3.926,16 731,44 4.657,61
6.-7. år 4.482,18 835,03 5.317,21
8. år og flg. år 5.616,91 1.046,43 6.663,34

 

 


Special- og chefkonsulenter
 

Basisløn

Stillingsbetegnelse Nettoløn, eksl. pension Pensionsbidrag 18,63% Bruttoløn, inkl. pensionsbidrag
Specialkonsulenter 42.640,27 7.943,88 50.584,15
Chefkonsulenter 45.830,32 8.538,19 54.368,51

Opdateret  pr. 1. april 2020


Kvalifikations- og funktionstillæg
Læs mere om typer af tillæg i kommunen