Kommagasinet.dk

Foto: Mike Reuters

Kommagasinet.dk er KS'ernes medlemsblad. Det er fyldt med artikler til dig, der er interesseret i kommunikation, sprog eller marketing.


Læs artiklerne på kommagasinet.dk

Abonnement

Hvis du er medlem af KS, får du Kommagasinet.dk tilsendt. Andre kan tegne abonnement. Det koster 500 kroner om året for otte numre.

Abonnement kan bestilles på: info@kommunikationogsprog.dk (Skriv "abonnement KOM" samt navn og adresse).

Annoncer i Kommagasinet.dk

Du kan købe annoncer i Kommagasinet.dk

Kontakt redaktør Anne Nimb på tlf. 40313538, hvis du gerne vil have en annonce eller et indstik med i Kommagasinet.dk.

Læse mere om priser, deadlines, formater og indstiksmuligheder her

Magasinet som PDF