Læs artiklerne, når det passer dig

Kommagasinet.dk er KS'ernes medlemsblad. Det er fyldt med artikler til dig, der er interesseret i kommunikation, sprog eller marketing. Læs artiklerne, når det passer dig.

 >> kommagasinet.dk

Abonnement

Hvis du er medlem af KS, får du Kommagasinet.dk tilsendt. Andre kan tegne abonnement. Det koster 500 kroner om året for otte numre.

Abonnement kan bestilles på: info@kommunikationogsprog.dk (Skriv "abonnement KOM" samt navn og adresse).

Annoncer i Kommagasinet.dk

Du kan købe annoncer i Kommagasinet.dk

Kontakt redaktør Niels Christiansen nch@kommunikationogsprog.dk, hvis du gerne vil have en annonce eller et indstik med i Kommagasinet.dk.

Læse mere om priser, deadlines, formater og indstiksmuligheder her