Karriere - Jobsøgende

Book en karrieresamtale
Samtalen tager udgangspunkt i dig og din situation og kan have fokus på dine ønsker og forventninger til dit kommende arbejde. Samtalen kan fokusere på at gøre dig klogere på dine egne kompetencer - dine styrker og værdier - og kan handle om, i hvor høj grad dine kompetencer matcher dine jobforventninger.

Book en karrieresamtale
 

12 gode råd fra karriererådgiverne

1) Vær målrettet
Du kommer ikke langt med standardansøgninger eller ved at sende 100 CV'er af sted af gangen. Du bør altid være målrettet i din jobsøgning og sørge for, at det materiale, du sender, er målrettet den person eller virksomhed, du skriver til.

2) Tænk strategisk i forhold til dine karriereønsker
Du bør hele tiden tænke fremadrettet i din karriere – hvordan kan du bruge din nuværende ansættelse til at udvikle dig i en bestemt retning, og hvor ønsker du at sidde om fem eller 10 år? Det tillader dig at udvikle dig i retning af de opgaver, du på sigt ønsker at sidde med. Det kan betale sig at være nysgerrig og hele tiden undersøge sine muligheder i arbejdet.

3) Find ud af, hvad du kan lide
Det er ofte en god idé at afklare med sig selv, hvad det rent faktisk er for opgaver, man interesserer sig for. Ofte vil man gennem et studie eller en ansættelse være igennem en lang række forskellige opgaver. Det er muligt bedre at målrette beskrivelsen af dine kompetencer, når du har afklaret, hvilke af disse opgaver du bedst kan lide at arbejde med.

4) Lav din research og forberedelse til alle faser af karriere- og jobsøgningsarbejdet
Det er vigtigt altid at lave sin research. Om det er gennem telefonsamtaler, LinkedIn, virksomhedernes hjemmesider eller ved at snakke med nuværende eller tidligere ansatte er lige meget. En forståelse for en virksomhed og dens behov gør det langt nemmere at profilere sig og være den ideelle kandidat til en jobsamtale.

5) Kvantificér dine resultater / sæt tal på det, du har lavet
Det kan ofte være svært at danne sig et overblik over ens kompetencer og resultater. Ved at lave en bruttoliste hvor du sætter tal på alle de opgaver, du har lavet, kan du danne dig et overblik og finde gode eksempler, du kan bruge i din mus- eller lønsamtale og i din jobsøgning.

6) Sæt ord og eksempler på din faglighed
Ens faglighed er ofte lidt abstrakt og en sammenfatning af ens uddannelse, baggrund og erhvervserfaring. Den kan derfor være svært at formidle til en arbejdsgiver. Lav derfor en bruttoliste af eksempler på opgaver, som du har været fagligt glad for, fået positiv feedback på eller har skabt gode resultater.

7) Sæt ord på din motivation for at vælge virksomheden / jobbet
Der vil ofte være mange kvalificerede kandidater til en given stilling. Man vil derfor ofte blive vurderet på andet end blot sin faglighed i udvælgelsesprocessen til jobsamtale og i resten af ansættelsesprocessen. Mange virksomheder lægger vægt på ansøgerens motivation både for jobbet og i forhold til virksomheden.

8) Find nogen at sparre med
Der er meget, man kan lære ved at sparre med andre. Det kan ofte betale sig at få at vide, hvordan andre oplever de resultater man leverer, hvordan man bidrager som kollega eller andet. Det er også altid godt at få andre øjne på ens ansøgning eller CV.

9) Brug dit netværk
Den nemmeste vej til karriereudvikling og jobsøgning er at gøre brug af sit faglige netværk – hvilket kan være alt fra studiekammerater til tidligere kolleger, andre medlemmer i Kommunikation og Sprog, venner eller familie. Du kan også med fordel udnytte deres netværk og på den måde komme i kontakt med nye interessante mennesker.

10) Sæt dit arbejde med din karriere og jobsøgning i system, også tidsmæssigt
Det er en god idé at sætte rammer om sit arbejde med kompetenceafklaring, karriereovervejelser og jobsøgning – ofte vil man opnå det samme ved at arbejde 3-4 timer intensivt, som man vil ved at arbejde otte timer uorganiseret. Særlig vigtigt er det at sørge for, at det kan passe ind i hverdagen, hvis man også arbejder ved siden af. Og hvis man er fuldtidsjobsøgende, er det vigtigt at huske at holde fri.

11) Synliggør din værdi i virksomheden
Som akademiker er det ikke altid tydeligt for dine kolleger, hvordan du skaber værdi for virksomheden. Det er en god idé at synliggøre sine resultater og give udtryk for, hvordan de er relevante.

12) Dårlige joboplevelser skal bearbejdes. Det er vigtigt ikke at tage dem med ind i jobsøgningsprocessen
Man vil altid opleve nederlag i løbet af sin karriere eller under jobsøgning, men det er vigtigt ikke at lade sig slå ud. Det er nødvendigt at bevare overblikket, lære af sine fejl og evaluere, hvordan man kan gøre det bedre senere. Har du haft dårlige oplevelser, så få dem bearbejdet eller sørg for kun give dem den allermest nødvendige plads.

Karrierecoaching

Coaching er først og fremmest hjælp til selvhjælp
Udgangspunktet er, at du er ekspert på dit eget liv og derfor selv kender svarene. Men du har måske behov for et skub i den rigtige retning for at komme frem til nye løsninger.

Coachens rolle er at få dig til at reflektere over, hvad der også kan være en mulighed. Coaching er ikke rådgivning, så coachen vurderer ikke de løsninger, du kommer frem til.

Du kan købe et karrierecoachingforløb her.

Det koster 990 kroner
Et karrierecoachingforløb hos KS består af to samtaler á halvanden times varighed og koster i alt 990 kroner.
Der er typisk fire uger mellem de to samtaler.

Tiden mellem de to coachingsessioner bruges til, at du arbejder videre med dine udfordringer blandt andet gennem hjemmeopgaver, som coachen og du finder frem til i fællesskab.

Personlighedstest

Om personlighedstesten
Testen er NEO PI-R, som er en videnskabeligt udviklet personlighedstest, som tager udgangspunkt i teorien om personlighedstræk.

Det er en omfattende test til vurdering af forskellige personlighedsdimensioner opgjort i skalaer. Skalaerne opgør overordnet personligheden på fem dimensioner og tilbyder nuancer gennem 6 underkategorier, også kaldet facetter, under hver dimension. Testen indeholder 240 spørgsmål og har fokus på dit arbejdsliv.

En undersøgelse af personlige mønstre og eventuelle udfordringer kan udgøre et godt fundament i overvejelserne om personlighed i forhold til jobfunktion og organisation.

Testen er derfor egnet til at bruge som supplement i forbindelse med både rådgivning, coaching og rekruttering.

Det er Kommunikation og Sprogs egen konsulent, der står for at teste. Hun er er certificeret i  NEO-PI-R.

Ønsker du at bestille en personlighedstest kan du gøre det her.

Det koster 775 kroner
​En test, en rapport og en efterfølgende samtale koster 775 kroner, hvilket svarer til kostprisen.