Jobsøgning - Studerende

Tænk ud af boksen. Brug dit netværk, sociale medier og faglige profilering, når du skal finde dit næste job. Vi hjælper dig.

Din ansøgning og dit cv er grundstenen i din jobsøgen, når du henvender dig til potentielle arbejdsgivere og præsenterer dig selv.

Men du skal forholde dig til meget andet end cv og ansøgning, når du er på jobjagt.

Find jobbene

Når du skal ud og finde et studiejob, eller et job efter studiet kan du blandt andet finde et relevant job via:

  • KS JOB (KS' jobdatabase for medlemmer)
  • LinkedIn, Facebook, Twitter og andre sociale medier
  • dit offline netværk
  • virksomhedernes hjemmesider
  • jobdatabaser på studiestederne
  • andre jobdatabaser.

Især på LinkedIn, men også på Facebook og Twitter, kan du følge virksomheder og holde øje med, når de slår nye stillinger op. Kortere vikariater og projektstillinger bliver også ofte sendt rundt via sociale medier uden at have et egentligt jobopslag.

Hvordan bruger jeg mit netværk?

Find ud af hvem i dit netværk, der kender til virksomheder, der bruger praktikanter eller studentermedhjælpere. Gør noget ud af at fortælle dem, hvad du kan, hvad der interesserer dig, og bed dem om konkrete navne i deres eget netværk, som du kan kontakte. Når du kontakter én, du har fået anbefalet, er det vigtigt at stille spørgsmål, der er hurtige at svare på eller søge information, det er nem at give.

Går du efter en bestemt branche eller type af virksomheder, skal du finde ud af, hvem i dit netværk, der kan bane vejen ind i den branche.

Vær nysgerrig og brug dit netværk til at få information om brancher, virksomhedstyper, opgaver og så videre.

Uopfordret jobsøgning - sådan gør du

Uopfordret jobsøgning kan foregå på flere måder. Du kan invitere dig selv på kaffe med relevante personer og virksomheder, kontakte virksomheder, du kender i forvejen, eller bruge dit netværk aktivt til at finde ud af, om der er en praktikplads eller et studenterjob på vej. 

Research
Når du har afgrænset dit søgefelt eller lavet en prioritering, så kan du begynde at researche. Jo grundigere research, du laver, desto mere kvalificeret bliver din henvendelse.

Mange virksomheder skriver på deres hjemmeside, hvordan man kan søge uopfordret hos dem. Hvis ikke det fremgår af hjemmesiden, så send din ansøgning til den kontaktperson, du har fundet frem til. Gør opmærksom på, at du vil følge op på din uopfordrede ansøgning per telefon. Det skal stå i ansøgningen, hvilke opgaver du kan udføre for virksomheden.

Har de ikke behov for flere medarbejdere på nuværende tidspunkt, så spørg til fremtiden. Du kan også spørge, om de har kendskab til en anden organisation, som mangler arbejdskraft eller få andre gode råd.

CV - gode råd

Et cv skal give den potentielle arbejdsgiver et konkret indblik i dine kompetencer, din uddannelse og de erfaringer, du har. Fortæl, hvilke konkrete opgaver du har løst i dine job og på dit studie, og hvilke resultater du har opnået.

Cv og ansøgning læses ikke altid samlet. Derfor skal cv’et kunne fungere som selvstændigt dokument. 

Målret dit cv til stillingen
Hvis det er muligt, skal cv’et være målrettet stillingen, du søger. Det kan du gøre i din beskrivelse af dine arbejdsopgaver og resultater. I en indledende profiltekst kan du præsentere din vigtigste viden og erfaringer i forhold til de opgaver, der er skal løses, og til det, virksomheden i øvrigt efterspørger. Det kan for eksempel være kendskab til projektarbejde, kundebetjening og tværfagligt samarbejde.

Erhvervserfaringer
Oversigten indeholder dine ansættelser og det frivillige arbejde, du eventuelt har lavet. Læg vægt på ansvarsområder, arbejdsopgaver og opnåede resultater. Kom gerne med konkrete eksempler.

Et brutto-cv til eget brug
Det er en god idé at have en samlet oversigt over alle dine erfaringer, uddannelser, resultater og eksempler på disse – et såkaldt brutto-cv.  Det kan også indeholde dine egne kommentarer og overvejelser om, hvad du reelt lavede i den pågældende sammenhæng, og hvad du lærte af det. Brutto-cv'et er kun til dit eget brug. Når du søger et konkret job, laver du et målrettet cv, som er specifikt tilpasset det job, du søger.

Hvordan bør et cv bygges op?
Her er et forslag til det målrettede cv’s struktur. Generelt anbefaler vi, at du bruger en omvendt kronologi, så det nyeste står først under punkterne erhvervserfaring, uddannelse og efteruddannelse. Er du studerende eller nyuddannet, kan du overveje at sætte uddannelsen først, men det er vigtigt, at punktet med erhvervserfaring starter på første side af cv’et.

Ansøgning - gode råd

Ansøgningen skal være skrevet i dit eget sprog og være målrettet til den enkelte virksomhed.

Der findes ikke én rigtig måde at skrive jobansøgning på. Vi er individer og ikke stereotyper, og det skal afspejles i ansøgningen. De forskellige delarbejds­markeder har hver deres ”kommunikationskultur”. For eksempel er der stor forskel på, om du søger job på et reklamebureau, i en kommune eller i medicinalindustrien.

Enhver ansøgning er et stykke unik kommunikation, som skrives til et specifikt job til en specifik modtager. Skriv en ny ansøgning – hver gang.

Find ud af, hvem målgruppen for din ansøgning er: Afdelingschefen, HR, fagkolleger eller et rekrutteringsbureau.

  • Vær fremadrettet - skriv, hvad du vil gøre for virksomheden
  • Kom gerne med idéer til, hvordan du vil løse opgaverne
  • Underbyg med konkrete eksempler på, hvordan du tidligere har løst lignende opgaver

Kom med eksempler på relevante faglige, personlige og sociale kompetencer.
I stedet for at skrive: ”Jeg har en høj stresstærskel”, så brug et eksempel à la: ”Som pædagogmedhjælper i en børnehave / som tjener på ... /spejderleder gennem fire år for aldersgruppen 12 til 16 år, har jeg en naturlig høj stresstærskel”.

Læs grundig korrektur
Hvis du har prøvet at modtage et brev, hvor dit navn var stavet forkert, ved du, at det giver et dårligt indtryk.
Få én, du kender godt, til at læse ansøgningen og cv'et igennem. Der må ikke være fejl!

Bilag
Vedlæg et målrettet cv samt særligt relevante bilag - for eksempel eksamenspapirer og referencer (udtalelser), når arbejdsgiveren beder om det. Vi anbefaler ikke at vedlægge stort som småt. Er du i tvivl om, hvad der skal vedlægges, eller det ikke er specificeret i annoncen, så ring op og spørg, hvad virksom­heden ønsker at se.

Er du nyuddannet og har gode karakterer, vil det nok være en fordel at vedlægge dine eksamens­papirer. Men meget ofte betyder karaktererne det mindste. Har du andre ting, du kan slå på som nyuddannet, såsom et udlandsophold, fritidsaktiviteter eller andet, er karaktererne mindre betyd­nings­fulde. Det afhænger også af, hvilket job du søger, og hvilket firma du henvender dig til.

Vær opmærksom på, at du aldrig kan vide, om virksomheden læser cv eller ansøgning først, eller om de overhovedet læser begge dele, inden de beslutter sig for, hvilke kandidater de vil kigge nærmere på. Derfor skal dine relevante kompetencer være tydelige i begge dokumenter.

LinkedIn - husk at bruge det!

LindedIn er dit personlige online brand og et godt sted at holde styr på dit netværk og et godt research-værktøj i forhold til virksomheder, jobprofiler og ledige stillinger. Det er et uundværligt værktøj, når det kommer til at finde et nyt job. Med LinkedIn kan du få indsigt i virksomheden, finde jobopslag og opbygge dig et stort netværk af mennesker, der kan hjælpe dig med at få det helt rigtige job til dig.

Det er derfor også vigtigt, at du holder din LinkedIn-profil opdateret, da det typisk er noget af det første, en potentiel arbejdsgiver vil se på.

Stillingsannoncen

Analysér annoncen
Se særligt på, hvad de vigtigste opgaver i stillingen er, og hvilke kompetencer der efterspørges. Vær også opmærksom på, hvor i virksomheden stillingen er. 

Vil du for eksempel blive en del af en afdeling, eller er funktionen tværgående? Det er en god idé at ringe for at få mere viden om stillingens indhold og prioritering af opgaver. Her er ideer til, hvad du kan spørge om.

 

12 gode råd fra karriererådgiverne

1) Vær målrettet
Du kommer ikke langt med standardansøgninger eller ved at sende 100 cv'er af sted af gangen. Du bør altid være målrettet i din jobsøgning og sørge for, at det materiale, du sender, er målrettet den person eller virksomhed, du skriver til.

2) Tænk strategisk i forhold til dine karriereønsker
Du bør hele tiden tænke fremadrettet i din karriere – hvordan kan du bruge din nuværende ansættelse til at udvikle dig i en bestemt retning, og hvor ønsker du at sidde om fem eller 10 år? Det tillader dig at udvikle dig i retning af de opgaver, du på sigt ønsker at sidde med. Det kan betale sig at være nysgerrig og hele tiden undersøge sine muligheder i arbejdet.

3) Find ud af, hvad du kan lide
Det er ofte en god idé at afklare med sig selv, hvad det rent faktisk er for opgaver, man interesserer sig for. Ofte vil man gennem et studie eller en ansættelse være igennem en lang række forskellige opgaver. Det er muligt bedre at målrette beskrivelsen af sine kompetencer, når du har afklaret, hvilke af disse opgaver du bedst kan lide at arbejde med.

4) Lav din research og forberedelse til alle faser af karriere- og jobsøgningsarbejdet
Det er vigtigt altid at lave sin research. Om det er gennem telefonsamtaler, LinkedIn, virksomhedernes hjemmesider eller ved at snakke med nuværende eller tidligere ansatte, er lige meget. En forståelse for en virksomhed og dens behov gør det langt nemmere at profilere sig og være den ideelle kandidat til en jobsamtale.

5) Kvantificér dine resultater / sæt tal på det, du har lavet
Det kan ofte være svært at danne sig et overblik over ens kompetencer og resultater. Ved at lave en bruttoliste, hvor du sætter tal på alle de opgaver, du har lavet, kan du danne dig et overblik og finde gode eksempler, du kan bruge i din mus- eller lønsamtale og i din jobsøgning.

6) Sæt ord og eksempler på din faglighed
Ens faglighed er ofte lidt abstrakt og en sammenfatning af ens uddannelse, baggrund og erhvervserfaring. Den kan derfor være svær at formidle til en arbejdsgiver. Lav derfor en bruttoliste af eksempler på opgaver, som du har været fagligt glad for, fået positiv feedback på, eller som har skabt gode resultater.

7) Sæt ord på din motivation for at vælge virksomheden/jobbet
Der vil ofte være mange kvalificerede kandidater til en given stilling. Man vil derfor ofte blive vurderet på andet end blot sin faglighed i udvælgelsesprocessen til jobsamtale og i resten af ansættelsesprocessen. Mange virksomheder lægger vægt på ansøgerens motivation både for jobbet og i forhold til virksomheden.

8) Find nogen at sparre med
Man kan lære meget ved at sparre med andre. Det kan ofte betale sig at få at vide, hvordan andre oplever de resultater, man leverer, hvordan man bidrager som kollega eller andet. Det er også altid godt at få andre øjne på ens ansøgning eller cv.

9) Brug dit netværk
Den nemmeste vej til karriereudvikling og jobsøgning er at gøre brug af sit faglige netværk – hvilket kan være alt fra studiekammerater til tidligere kolleger, andre medlemmer i Kommunikation og Sprog, venner eller familie. Du kan også med fordel udnytte deres netværk og på den måde komme i kontakt med nye, interessante mennesker.

10) Sæt dit arbejde med din karriere og jobsøgning i system, også tidsmæssigt
Det er en god idé at sætte rammer om sit arbejde med kompetenceafklaring, karriereovervejelser og jobsøgning – ofte vil man opnå det samme ved at arbejde 3-4 timer intensivt, som man vil ved at arbejde 8 timer uorganiseret. Særlig vigtigt er det at sørge for, at det kan passe ind i hverdagen, hvis man også arbejder ved siden af. Og hvis man er fuldtidsjobsøgende, er det vigtigt at huske at holde fri.

11) Synliggør din værdi i virksomheden
Som akademiker er det ikke altid tydeligt for dine kolleger, hvordan du skaber værdi for virksomheden. Det er en god idé at synliggøre sine resultater og give udtryk for, hvordan de er relevante.

12) Dårlige joboplevelser skal bearbejdes. Det er vigtigt ikke at tage dem med ind i jobsøgningsprocessen
Man vil altid opleve nederlag i løbet af sin karriere eller under jobsøgning, men det er vigtigt ikke at lade sig slå ud. Det er nødvendigt at bevare overblikket, lære af sine fejl, og evaluere hvordan man kan gøre det bedre senere. Har du haft dårlige oplevelser, så få dem bearbejdet eller sørg for kun at give dem den allermest nødvendige plads.