Guide til skriveprocessen


Skal du videre?

Vi vil i Kommunikation og Sprog gerne hjælpe dig med af komme igennem din jobsøgningsproces. På denne side finder du vores vejledninger, artikler og anbefalinger til at hjælpe dig i din jobsøgning.


Guide til din ansøgning

Guide til dit CV

8 tips til at finde din næste arbejdsplads

Vil du videre fra dit job? Skal du prøve noget nyt? Flytte til en anden landsdel? Så kan det være svært at vide, hvilke job man har lyst til at søge, og hvilken virksomhed, man gerne vil hen i. Her er nogle ideer til, hvordan du kan få inspiration:

 1. Læs en masse jobannoncer og print dem, du synes, ser interessante ud. Det er vigtigt, at du ser efter, hvilke opgaver der er og ikke efter stillingsbetegnelsen.
   
 2. Notér, hvilke elementer du synes er interessante. Du skal ikke på forhånd vurdere, om det er realistisk at lande jobbet. Du skal kun vurdere, om du synes, jobbet virker spændende.
   
 3. Lav en liste over alle opgaver, relationer og ansvarsområder, der er i stillingerne/profilerne.
   
 4. Lav en tilsvarende liste fra dine forskellige job og din uddannelse. Hvis det ikke er så lang tid siden, du er uddannet, så tag udgangspunkt i dine studiejobs. De behøver ikke at have været studierelevante, alt er interessant.
   
 5. Nu er det tid til at tage bunken af annoncer og listen over kompetencer og se dem igennem. Notér, hvor du matcher, og hvor det giver dig energi.
   
 6. Kig på LinkedIn og se, om nogle i dit netværk og netværks netværk er i virksomheder, har job eller profiler, der inspirerer dig.
   
 7. Nu har du et billede af, hvad du kunne tænke dig og (måske) nogle annoncer eller eksempler fra LinkedIn, der kan inspirere dig til at finde et job, du vil søge.
   
 8. Er du stødt på nogen, der har nogle af de opgaver eller er i de virksomheder, du synes ser interessante ud, så kontakt dem og spørg, om de vil fortælle dig lidt mere om deres job eller den virksomhed, de er ansat i. 

5 fakta om den gode elevatortale

 

Om du skal til jobsamtale, netværksarrangement eller bare tilfældigt møder lige den person, der kan tage din karriere til det næste niveau, er det altid godt at være forberedt på spørgsmålene: ”Hvem er du, hvad kan du tilbyde, og hvorfor er du relevant for mig?” Her er elevatortalen god at have i baghånden.

Elevatortalen er en ultrakort fortælling om dig selv, hvor du i dit første møde med et andet et menneske giver præcise svar på, hvem du er, hvad du kan, og hvad du vil. Kommunikation og Sprogs karriereafdeling giver dig her 5 korte tips til, hvordan du skruer den perfekte elevatortale sammen.

1. Den skal være kortfattet
Man siger, at en elevatortales succes ofte er afhængig af din første sætning. En elevatortale har til formål at præsentere din faglighed kort: Du har kun 30-40 sekunder til at kommunikere din værdi på en overbevisende måde. Så selv om man kan fristes til at uddybe sin succeser og fremhæve alt det, man vurderer kunne være relevant, er det ikke altid en god idé. Hvis du fanger modtagerens opmærksomhed, får du måske mulighed for at uddybe de vigtigste pointer på et senere tidspunkt. Men i første omgang er det vigtigste at være kortfattet og åben for dialog.

2. Den skal have én knivskarp pointe
Formålet med en elevatortale er ikke at give et samlet overblik over dit arbejdsliv og din faglighed, men at fremhæve det allervigtigste for din modtager. Du bør derfor begrænse dig til at fremhæve en eller to helt definerede pointer og bygge din tale op omkring dem. Hvad er det absolut vigtigste at få frem, hvis du skulle prioritere? Hvad definerer din kernefaglighed mere end noget andet? Hvis du er i tvivl, kan du enten tage udgangspunkt i din nyeste og mest aktuelle erfaring, eller i din største og vigtigste ambition for fremtiden.

3. Den skal være inviterende
Formålet med en elevatortale er at skabe interesse for at høre mere om dig og din faglighed. Det er ikke at trætte modtageren kun med fakta. Udover at dit budskab skal ud, skal din tilhører få lyst til at kommentere eller spørge ind til det, du lægger op til. Hvad er din relation til deres branche og virksomhed? Hvad er din vigtigste faglige og personlige motivation i dit arbejdsliv? Sørg for at lægge op til sparring og debat, og at din fremlæggelse ikke kun er en lang liste over resultater.

4. Den skal være dynamisk og målrettet
Det kan være nemt at tænke på elevatortalen som en automatisk indgang til alle samtaler, og at den derfor bør være nogenlunde identisk uafhængig af modtageren. Men de mennesker, du møder, er forskellige: De kommer fra forskellige brancher, har forskellige ansættelser, og du har forskellige behov for at snakke med dem. Ligesom enhver anden præsentation af din faglighed, bør din elevatortale kunne vinkles i retning af din og modtagerens behov: Hvor kender du dem og deres virksomhed fra, og hvorfor synes du, de er særligt relevante for dig? Hvilke løsninger kan du tilbyde dem i forhold til dine tidligere erfaringer?
Det betyder ikke, at man ikke skal være velforberedt og holde fast i den centrale pointe. For der er selvfølgelig en lang række fællesfaktorer. Men du bør være forberedt på at tilpasse vægtningen, detaljeringsgraden og rækkefølgen af informationen. Du bør altid være opmærksom på, hvad dit formål med samtalen er.

5. Den skal testes, og du skal turde bruge den
Som med andet mundtlig kommunikation, er det øvelse, der gør mester. Og de første mange gange, du holder din tale, vil du sikkert føle, at du vrøvler eller glemmer pointen. Prøv din tale af på dine venner, kollegaer, kæreste eller familie. Prøv forskellige vinkler, fokuser på forskelligt indhold eller på forskellige faglige profiler. Øvelse gør mester med elevatortaler som med så meget andet. Samtidig er en elevatortale aldrig stærkere end den kontakt, du skaber, og når du først har gennemarbejdet og testet din elevatortale, er det vigtigt, at du får den brugt. Prøv den af til netværksmøder eller arrangementer, hvor det ikke er så vigtigt, hvor klart du skinner igennem og i andre sammenhænge, hvor du er ude som repræsentant for din faglighed. Så er du sikker på, at den virker, når det gælder.

5 trin til at læse en jobannonce

Alt jobsøgning på opslåede stillinger starter med en jobannonce. Det etablerer virksomhedens forventninger til dig som ansøger, forklarer virksomhedens branche og kunder og beskriver stillingens faglige indhold. Men det kan også være svært at sortere i informationen i en jobannonce og vide, hvad man bør lægge vægt på. Og den gode ansøgning er jo afhængig af, at man på bedste vis får sorteret informationen i jobopslaget.

Kommunikation og Sprogs karriereafdeling giver dig her 5 ting, du bør fokusere på i en jobannonce, og hvad du kan bruge informationen til.

1. Hvad er kerneopgaverne?

Den vigtigste information i et jobopslag er selvfølgelig, hvilke opgaver virksomheden forventer, at du kan løse, og hvilken faglighed de leder efter. Og hovedvægten af en motiveret ansøgning bør altid bestå af en besvarelse af virksomhedens faglige krav. Dit første mål er derfor at identificere kerneopgaverne i opslaget og at finde ud af, hvordan du bedst muligt kan imødekomme dem. Hvad gør dig til den helt rigtige kandidat? Hvilke af dine erfaringer fra studie og tidligere ansættelser vil du konkret trække på?

Det er dog ikke altid, det skinner klart igennem. Mange jobopslag vil have lange bruttolister af opgaver, hvor det kan være svært at vide, hvad der er det vigtige. I de tilfælde kan det være nødvendigt at kontakte virksomheden og spørge ind til, hvordan opgaverne prioriteres, og hvilke det er vigtigst at fokusere på i en ansøgning.

2. Hvad slags virksomhed er det?

Der er stor forskel på virksomheder og på de krav, der stilles i forskellige organisationer og brancher. Om det er et bureau eller konsulenthus, en offentlig virksomhed, stor eller lille privat virksomhed vil der blive lagt vægt på noget forskelligt. Og det bør du overveje i din ansøgning. På hvilke arbejdsmarkeder er arbejdspladsen repræsenteret? Hvem er deres kunder? Hvad er den største udfordring for branchen lige nu? Hvad er det særlige ved deres produkt eller service? Ved at signalere et kendskab til dem og deres branche, signalerer du også, at du har gjort din research.

3. Hvorfor er stillingen blevet slået op?

Der kan være mange grunde til at opslå en stilling. Måske den tidligere ansatte er gået på pension eller har skiftet arbejdsplads, måske der har været omlægninger i organisationen, eller måske er det en nyoprettet stilling. Hvis det er information der er tilgængelig i opslaget, er det også information som kan bruges i din ansøgning. Hvis det er en nyoprettet stilling, hvordan vil du så hurtigt skabe værdi og definere dine opgaver? Hvis du bliver en del af en større omlægning i virksomheden, hvordan ønsker du så at være med til at forme den nye afdeling?

4. Hvor skal du sidde i virksomheden, og hvad bliver dine kontaktflader?

Rent lavpraktisk kan det være vigtigt at vide, hvordan virksomheden er struktureret. Hvilken afdeling skal du sidde i, hvilke samarbejder og kontaktflader bliver du del af, får man konkret ledelsesansvar eller kontakt med eksterne interessenter? I alle tilfælde bør du tilrettelægge din ansøgning, så du signalerer en forståelse for det ansvar du vil få i din nye stilling. Hvad tiltaler dig ved den plads i virksomheden? Hvad er dine tidligere erfaringer med den typer samarbejder?

5. Hvad bliver der ikke nævnt, og hvad mangler du svar på?

Til sidst bør du altid være bevidst om hvad der ikke bliver nævnt i opslaget. Mange opslag mangler simpelthen information, som kan være nødvendig for at skrive en god motiveret ansøgning. Det kan være et af de ovenstående punkter, eller det kan være noget helt andet: Hvor mange kolleger vil du få? Hvad bliver din position internt? Hvem er ansvarlig for ansættelsen? Hvordan er løn og ansættelsesforhold? I de tilfælde vil vi altid anbefale dig at skrive alle dine spørgsmål ned og ringe til virksomheden, så du kan blive afklaret og lave det bedst muligt materiale.

4 gode grunde til at indtænke sociale medier i din jobsøgning

Der er mange holdninger til brugen af sociale medier til jobsøgning, men udviklingen gør det stadig vigtigere at være tilsteder digitalt. En stadig stigende mængde virksomheder slår stillinger op på de sociale medier, før de går til de traditionelle jobsites, og nogle virksomheder rekrutterer udelukkende gennem LinkedIn. Det kan du vinkle til din fordel, hvis du fra starten tænker de sociale medier som en del af din jobsøgning – også uden at miste muligheden for et privatliv. Kommunikation og sprogs karriereafdeling giver her er et par tips til, hvorfor og hvordan du kan udnytte sociale medier i din jobsøgning. Og hvorfor du måske burde prøve nye sociale medier af og ikke kun dem, du bruger i forvejen.

1. Det signalerer, at du er orienteret mod både dit brand og nye medier

Hvis din digitale tilstedeværelse skal være relevant for din jobsøgning, er det vigtigt, at du som kandidat kan præsentere dig selv professionelt og på en måde, som får dig til at skille dig ud. Særligt når det drejer sig om fagligheder som kommunikation, hvor sociale medier i sig selv kan være en faglighed, kan det være essentielt at skille sig positivt ud i forhold til de andre kandidater, hvis man gerne vil blive lagt mærke til. Beslut dig for, hvordan du vil indtænke for at segmentere dine kontakter og målrette dine opdateringer, så du signalerer den rette professionalisme i din offentlige profil og kun sender personlige opdateringer til dit nærmeste, personlige netværk.

2. Det lader dig styre det billede, virksomheder får af dig som kandidat.

Selv virksomheder som ikke direkte rekrutterer gennem LinkedIn eller har en stor tilstedeværelse på de sociale medier, vil være nysgerrige og bruge sociale medier til at blive klogere på potentielle kandidater. Hvis en virksomhed er interesseret i din ansøgning, vil du derfor opleve, at de ofte vil tage et kig på dine profiler på flere sociale medier for at lære mere om dig: Hvordan kommunikerer du? Hvad skriver du om din fritid? Kommer din faglighed til udtryk på andre måder, end det der står i dit CV? Hvordan vil du passe i virksomhedens kultur?

Ved at være opmærksom på dette, kan du sørge for, at der er relevant information tilgængelig også på din offentlige profil, som får dig til at virke interessant for en potentiel arbejdsgiver. Og på den måde også styre det billede, virksomheden får af dig som privatperson.

3. Det øger din synlighed overfor relevante kontaktpersoner og netværk

Fordi det kan være svært at bruge tid på alle sociale medier på én gang, vil man ofte vælge kun at være på enkelte medier – og måske ikke engang så meget. Men en stor mængde netværk, dialog, research og sparring foregår udelukkende digitalt,og ofte kun bundet på bestemte medier. Hvis man gerne vil øge sin synlighed, er det dog, vigtigt at man også har noget at præsentere. Sørg for at gennemarbejde dine profiler og være aktiv på de medier, du er del af. Så sikrer du både et højere niveau af synlighed og er sikker på at kunne se, når muligheder byder sig.

4. Det giver dig mulighed for at finde jobopslag, viden og muligheder, du ellers ville gå glip af.

Særligt hvis man kan begynde at gøre brug af nye og anderledes medier, man måske ikke har gjort brug af tidligere.

5. Det er et stærkt værktøj til research

Hvad end det drejer sig om viden om en enkelt virksomhed, en branche eller en ny trend, tendens eller værktøj, er de sociale medier en evig kilde til meget forskellig relevant information, som kan være svær at finde andre steder. På LinkedIn kan du finde jobopslag, viden om virksomheder, relevante faggrupper eller slå interessante fagpersoner op. På Twitter kan du følge med i aktuelle faglige og politiske debatter. På Facebook kan du på virksomhedssider finde både relevant information og følge med i debatter og kundehenvendelser. På Instagram eller andet kan du finde nye trends og danne dig et billede af, hvordan forskellige virksomheder bruger billedmedierne i deres branding og markedsføring. Og meget, meget andet.

6 trin til at blive fundet mere på LinkedIn

Mange bruger ikke LinkedIn aktivt, men blot som et sted, hvor man kan have sit CV liggende online og holde kontakt med venner og kolleger. LinkedIn bliver dog i stigende grad brugt til rekruttering, og i 2017 brugte næsten halvdelen af private danske virksomheder LinkedIn i forbindelse med deres ansættelsesprocesser. Hvis du gerne vil forrest i jobkøen eller finde det næste skridt i din karriere, giver Kommunikation og Sprogs karriereafdeling dig her 6 trin til at få en LinkedIn-profil, som er nem for brugere og virksomheder at finde – og vi giver dig også nogle hjemmeopgaver, som måske kan motivere dig til at få det gjort!

1. Brug de rigtige nøgleord

For at blive fundet på LinkedIn er det allervigtigste, at du bruger de rigtige nøgleord. Altså de ord som virksomheder kunne finde på at søge på, når de skal finde de helt rigtige kandidater. Hvis du ikke har de rigtige nøgleord, vil du sjældent blive fundet, selv hvis du er den ideelle kandidat til stillingen. Alene ved at nævne nogle kerneord som ”Konsulent”/”Underviser”/”Rekruttering” øger man sin synlighed hurtigt og markant. Sørg derfor at bruge de rigtige nøgleord og brug dem flere steder: Din faglige overskrift, titlerne på dine ansættelser og din profiltekst er typisk de vigtigste. Men også beskrivelser af din uddannelse og dine ansættelser, titlerne på frivilligt arbejde og kurser kan give resultater.

Hvis du er i tvivl om, hvilke nøgleord du bør bruge, se eventuelt på tidligere kollegaer eller studiekammeraters profiler og se, hvad de fremhæver. Men forhold dig som udgangspunkt til kernen af din faglighed: Hvad kan du, og hvad vil du gerne fremhæve for din drømmearbejdsgiver?

Hjemmeopgave: Læs din overskrift og profiltekst igennem og tilføj mindst ét nyt relevant nøgleord!

2. Følg relevante virksomheder

Både i forhold til at finde og blive fundet er det en god idé at tilmelde dig virksomhedssider. Det giver dig adgang til virksomhedens nyheder, der kan være relevante i din jobsøgning. Det giver dig et overblik over virksomhedens brand og produkter, og det kan være brugbart for at give dig information om branchen. Du vil også være blandt de første til at modtage nye jobopslag, så du måske kan få sendt din ansøgning før alle andre. Men der er også den fordel, at hvis du ’synes godt om’ eller kommenterer på deres opdateringer, stiger din synlighed på mediet som helhed.

Hjemmeopgave: Følg mindst én ny virksomhed!

3. Følg relevante grupper

På LinkedIn kan du, ligesom på andre sociale medier, finde tusindvis af grupper med forskellige formål. Det særlige ved LinkedIn er, at grupper her kan være en nem vej at komme i direkte kontakt med andre specialister indenfor netop din faglighed. Dermed får du relevant sparring eller skaber nye kontakter. Hver gruppe, du er medlem af, udvider nemlig mængden af mennesker, du potentielt kan være i kontakt med og har samtidig positiv signalværdi. Her er et par (synes vi!) gode grupper at starte med:

Find nye grupper, og engagér dig via LinkedIns gruppeside, som du finder her

Hjemmeopgave: Meld dig ind i mindst én ny gruppe!

4. Connect!

På LinkedIn er din synlighed altid begrænset af størrelsen af dit netværk. Jo færre forbindelser, du har, jo sværere er det for andre brugere at komme i kontakt med dig, og jo lavere vil du rangere i deres søgninger – selv hvis alt andet er på plads! Sørg for at være opsøgende, når det kommer til forbindelser og find relevante personer indenfor dit fag, som indirekte vil forbedre dine kontaktmuligheder og synlighed.

Hjemmeopgave: Connect med mindst én ny kollega, samarbejdspartner eller anden fagperson!

5. Del dine karriereinteresser.

Gennem en relativt ny funktion på LinkedIn kan du selv udvælge en række nøgleord, brancher og lokationer, som repræsenterer dine ønsker for din karriere. Særligt hvis du er aktivt jobsøgende, giver det dig mulighed for nemmere at blive fundet af gennem LinkedIns virksomhedsagenter. Og hvis du er aktivt jobsøgende, kan du med et enkelt klik gøre det nemmere for virksomheder at finde dig. Læs mere og skriv dine interesser på her.

Hjemmeopgave: Opdater mindst én ny interesse!

6. Vær aktiv!

Som du måske kan læse, er fælles for nærmest alle anbefalinger om brug af LinkedIn, at man er mere synlig, jo mere aktiv man er. Du rangerer højere på mediet og er dermed nemmere at finde, jo flere virksomheder/grupper/influenter, du følger og engagerer dig i, jo oftere du lægger indhold op i dit feed eller i grupper, jo oftere du opdaterer din profil og engagerer dig med andre brugere gennem anbefalinger. Så hvis du er meget seriøs omkring at bruge LinkedIn til at finde job og blive fundet, er der kun én anbefaling: Kom i gang!

4 råd til den uopfordrede ansøgning

Der er mange fordele ved at søge ansættelse uopfordret. Du har ikke hundredvis af konkurrenter, som der tit er på de opslåede stillinger. Du har bedre mulighed for at søge målrettet, da du kan finde præcis den virksomhed og branche, du synes er interessant. Og da mindst 50 procent af alle ledige job ikke bliver slået op, er der rig mulighed for at ramme rigtigt. Kommunikation og Sprogs karriereafdeling giver her 4 hurtige tips til, hvordan du bedst søger job uopfordret.

1. Forbered og afgræns dig: Hvad er din ambition?

Som med alt andet jobsøgning er det vigtigt at afklare dine forventninger samt lave din research. Vi anbefaler, at du gør dig det klart, hvad der er væsentligt for dig i dit kommende job, og hvad du ønsker at prioritere. Er det dit fag og din faglighed, som vejer tungest? Er det en bestemt branche, som fascinerer dig? Er det et specifikt geografisk område eller lokalitet, som skal være omdrejnings­punktet? Ønsker du et sporskifte i en særlig retning eller at bevæge dig mellem det offentlige og private arbejdsmarked? Har du særlige ønsker til arbejdstider eller andet, som vil være relevant for din søgning?

Du bør ikke se din afgrænsning som en begrænsning: Du kan sagtens på sigt omprioritere, vægte tingene anderledes eller søge i en anden retning. Jo bedre, du kender dine egne krav, jo nemmere er det på sigt at udvælge virksomheder.

2. Vær skarp i din profil og dine henvendelser

Når en medarbejder bliver ansat på baggrund af en uopfordret ansøgning, er det fordi, de kan opfylde et behov. Det er vores anbefaling, at du hellere skal sende én målrettet og gennemført uopfordret ansøgning til en virksomhed, som passer til din profil, end 100 ’skabelon’-ansøgninger sendt ud mere eller mindre tilfældigt til en lang række virksomheder. Virksomheder modtager mange uopfordrede ansøgninger og CV’er, så hvis du ikke kan skille dig ud, har du ikke store chancer.

Du får kun én chance til at imponere en virksomhed med dit materiale, så sørg derfor for at lave din research: Hvad laver virksomheden, hvem er deres kunder, hvordan er deres arbejdsmiljø, hvilke projekter har de gang i for tiden? Søg på internettet, gennemgå deres materiale, tjek op på deres ansatte og giv på den baggrund et præcist bud på, hvad du kan tilbyde virksomheden, og hvorfor de skal ansætte lige netop dig. Jo mere konkret, jo bedre.

3. Vær skarp i dit materiale

Hvor du på en opslået stilling har et stillingsopslag, som kan guide dig i forhold til indholdet i din ansøgning og cv, er dit mål med en uopfordret ansøgning både at skabe en stilling og præsentere dig selv som den ideelle kandidat. På samme måde som din profil og strategi skal være meget målrettet, skal dit materiale derfor også ramme rent ned i virksomhedens behov. Ansøgningen bør indeholde information om, hvilke helt konkrete opgaver/­problem­stillinger/­arbejdsområder du kan udføre/løse for virksomheden. Dit CV bør på samme måde præcist og fyldestgørende præsentere den faglighed, du vil skulle bruge i virksomheden. Du bør så vidt muligt undgå at prøve at sælge dig selv til mange forskellige stillinger i samme virksomhed og i stedet sælge dig selv på din stærkeste faglighed.

Det er af samme årsag vigtigt, at din information i alle sammenhænge er opdateret, og at eksempelvis din LinkedIn-profil og andre sociale medier er opdaterede og reflekterer den faglighed, du ønsker at formidle.

4. Udnyt dit netværk

Det virker sjældent at sende en uopfordret ansøgning uden at udnytte sit netværk. De fleste virksomheder og organisationer modtager mange henvendelser og uden en god grund til at behandle din ansøgning, er det ikke sikkert, den overhovedet vil blive behandlet. Typisk vil succesraten stige markant, hvis du har en eller anden form for kontakt til virksomheden, enten til en ansat eller til en person med en anden form for tilknytning: Måske en tidligere kunde eller en tidligere kollega til en ansat.

Udnyt derfor dit eksisterende netværk så meget som muligt: Undersøg (eksempelvis gennem LinkedIn), om du har nogen forbindelser i virksomheden eller bare mennesker i dit netværk med en tilknytning til en ansat og bed dem om inspiration eller sparring til din henvendelse. Din ansøgning vil blive taget mere seriøst, hvis du kan henvise til en person, der har anbefalet dig. Hvis du samtidig kan skabe kontakt, inden du sender din ansøgning, for eksempel ved at ringe til vedkommende og stille spørgsmål eller få opsat et kaffemøde, øger det også dine chancer.