Bådforsikring


Sammensæt selv din bådforsikring. Du kan vælge en ansvarsforsikring, eller udvide forsikringen til også at dække skader på båden med en kaskoforsikring. Du har også mulighed for at købe en ulykkesforsikring, der dækker dig og andre ombord.


Sådan dækker ansvarsforsikringen
Ansvarsforsikringen dækker dit erstatningsansvar, hvis du kommer til at lave skader med din båd på andre personer eller deres både.


Lovpligtig ansvarsforsikring
​Fra den 15. maj 2018 skal alle, der ejer en speedbåd, en vandscooter eller lignende fartøj have købt sig en ansvarsforsikring. Læs mere om kravene.


Sådan dækker kaskoforsikringen
Kaskoforsikringen dækker de fleste skader på din båd fx hvis du kæntrer, støder på grund eller kommer ud for et sammenstød, brand, hærværk eller tyveri.

Du får dækket skader på bådens skrog, maskineri, udstyr, inventar, dine personlige ting – og tilbehør som fx gummibåd eller redningsflåde.


Sådan dækker ulykkesforsikringen
Kommer du selv eller andre, der befinder sig ombord, til skade, når du sejler, skal du have en ulykkesforsikring for at få erstatning.

Har du en ulykkesforsikring hos os, er du dækket i fritiden, men du kan også tilvælge en ulykkesdækning på din bådforsikring. Så sikrer du, at også andre ombord er dækket ved skade. 

Tilvalgsdækninger

 • Udvidet kasko
  Vi erstatter skader på din båd, uden at nedsætte erstatningen på grund af alder og brug og gør ikke evt. underforsikring gældende.
   

 • Udvidet sejlområde
  Forsikringen dækker ubegrænset sejlads og transport, i hele Europa i perioden 1. april til 15. november, dog ikke sejlads i Sortehavet.

 • Søassistance
  Kompensation for udgifter du måtte have, hvis der er brug for assistance på vandet ved fx bugsering til nærmeste havn, starthjælp, udbringning af brændstof eller reservedele m.m.

Du skal have indboforsikring gennem Medlemsbutikken for at oprette bådforsikringen.


Sejler du også om vinteren?

Forsikringen omfatter ubegrænset sejlads i fleste nordiske, tyske og polske farvande, samt transport i Danmark og gælder i sejlsæsonen fra 1.april – 15. november. Vil du gerne være forsikret for sejlads resten af året, kan du tilvælge dækningen Vintersejlads.


Statsafgift betales automatisk

Både har en fast statsafgift på 1,0 %, som beregnes af forsikringssummen. Afgiften bliver automatisk lagt til dine forsikringer, hver gang du betaler dem.