Ferie - Jobsøgende

Du har altid ret til 25 dages ferie svarende til fem uges ferie i hvert ferieår

Ferieåret er i perioden 1. maj i ét kalenderår til og med 30. april i det efterfølgende kalenderår.

Retten til 25 dages ferie er ikke ensbetydende med, at du også har ret til løn under ferie. Læs mere om løn under ferie nedenfor.

Når du ønsker at holde ferie, skal du hurtigst muligt kontakte jobcenteret og din a-kasse og give dem besked.

Får jeg løn under min ferie?

Din ret til løn under ferien afhænger af, hvad du har foretaget dig i det optjeningsår, der går forud for ferieåret.

Optjeningsåret er kalenderåret forud for ferieåret. Ferieåret løber i perioden 1. maj i ét kalenderår til 30. april i det efterfølgende kalenderår.

Du kan have mulighed for at holde ferie for optjent feriegodtgørelse eller feriedagpenge.

Feriegodtgørelse
Feriegodtgørelse kan enten være indbetalt til Feriekonto eller en anden feriekortordning. Du kan gå ind på Feriekontos hjemmeside for at se, om der er indbetalt feriepenge for dig. Er der afregnet til en feriekortordning, så burde du have modtaget et brev fra ordningen i forbindelse med din fratræden.

Feriedagpenge
Har du optjent feriedagpenge vil du have modtaget et brev fra din a-kasse med en opgørelse.

Er du i tvivl om der er sket korrekt afregning af dine feriepenge i forbindelse med fratræden fra et ansættelsesforhold så kontakt KS for en vurdering.

Kan jeg blive tvunget til at holde ferie?

Som ledig kan du ikke blive tvunget til at holde din ferie.

Imidlertid kan det være en god ide at få afholdt den ferie med løn, som du måtte have til gode, inden ferieåret slutter. Hvis du ikke holder din ferie med løn, kan du risikere at miste kravet på dine feriepenge. Søger du om at få feriepengene udbetalt, skal du forvente at blive modregnet i dagpenge svarende til antallet af optjente feriedage.

Har du eksempelvis ret til at få udbetalt fem uafholdte feriedage ved ferieårets afslutning vil de ikke blive udbetalt, hvis du i feriåret eksempelvis har modtaget arbejdsløshedsdagpenge eller supplerende dagpenge i fem dage.

 

Syg i forbindelse med ferie?

Bliver du syg før eller under din ferie så kontakt jobcenteret og a-kassen for yderligere vejledning om muligheden for ferieafbrydelse og erstatningsferie.

Hvad sker der med min ferie, når jeg skal på barsel?

Barselsorlov er en feriehindring. Det betyder, at du ikke kan holde ferie samtidig med, at du er på barsel.

Som ledig har du ikke mulighed for at udskyde din barselsorlov. Vi anbefaler derfor, at du holder mest mulig ferie før eller efter din barsel.

Årsagen til at du bør få ferien afholdt er, at de dage du i ferieåret har modtaget arbejdsløshedsunderstøttelse vil blive modregnet i antallet af feriedage, som du kan have ret til at få udbetalt.

Er du medlem af en a-kasse, optjener du ret til feriedagpenge i den barselsperiode, hvor du modtager barselsdagpenge.

Husk at du altid kan kontakte KS og få lagt en barselsplan, hvor vi tager højde for din ferie.

 

Kan jeg overføre ikke afholdt ferie til næste ferieår?

Det er ikke muligt at overføre ikke afholdt ferie fra ét ferieår til et andet, når du er ledig.

Kan jeg få min ferie udbetalt, selv om jeg ikke har holdt ferien?

Feriepenge, der vedrører ikke afholdt ferie fra et ophørt ansættelsesforhold, kan udbetales efter anmodning til Feriekonto eller den feriekortordning, der administrerer feriepengene.

Du skal imidlertid være opmærksom på, at de dage, du eksempelvis har modtaget arbejdsløshedsdagpenge, modregnes dag for dag i det antal feriedage, du måtte have ret til at få udbetalt.

Har du eksempelvis i forbindelse med et afsluttet ansættelsesforhold i ferieåret 15 uafholdte feriedage til gode ved ferieårets afslutning, kan der alene ske udbetaling, hvis du har modtaget ledighedsydelse i færre end 15 dage i ferieåret. Har du derfor modtaget 13 dage med ledighedsydelse, vil du ved ferieårets afslutning få udbetalt værdien af 2 feriedage.

Det kan derfor, som altovervejende hovedregel, være en fordel at få afviklet din ferie. Dette gælder såvel økonomisk som rekreativt.