Ferie

Den 1. september 2020 er  den nye ferielov trådt i kraft

Noget er nyt, men meget er forblevet, som vi kender det fra den ”gamle ferielov”Den nye ferielov bygger på princippet om samtidighedsferie. Det vil sige, at ferie kan afholdes samtidig med, at den optjenes. Den nye ferielov skal blandt andet sikre, at nyuddannede lønmodtagere nemmere og hurtigere kan afholde ferie med løn. 

Regler der stadig er gældende

 • Ret til 5 ugers ferie pr. ferieår
 • Ret til 3 ugers hovedferie i perioden er fra 1. maj til 30. september (sommerferie)
 • Hovedferie skal varsles med 3 måneder
 • 2 ugers restferie skal varsles med 1 måned
 • Løn under ferie og 1 % ferietillæg eller 12,5 % feriegodtgørelse
 • Ferie optjenes med 2,08 dag pr. måned
 • Regler om erstatningsferie ved sygdom
 • Feriedage ud over 4 uger kan udbetales
 • Den 6. ferieuge / de særlige feriedage /feriefridage er ikke en del af ferieloven

Nyt i ferieloven er bl.a.  

 • Samtidig optjening og afholdelse af ferie - "samtidighedsferie"
 • Fremover optjener du ferie i perioden 1. september–31. august i det følgende år. Dette kaldes "ferieåret"
 • En ny og længere ferieperiode, der nu starter d. 1. september og går frem til d. 31. december året efter (16 mdr.). Dette hedder "ferieafholdelsesperiode"
 • Muligheden for at holde ferie på forskud
 • Nye regler udbetalingstidspunkt af ferietillæg
 • Nye regler for ferie ved ændring i arbejdstiden  - differenceafregning


Inden den nye ferielov træder i kraft, har der været en særlig overgangsordning med et kort ferieår og regler om indefrysning af de feriepenge, som du har optjent fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020. På baggrund af Corona krisen har folketinget besluttet, at nogle af de indefrosne feriepenge kan udbetales før tid.